Home

Zaak C-160/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 mei 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias - Griekenland) - Ioannis Katsivardas - Nikolaos Tsitsikas OE/Ypourgos Oikonomikon (Verordening (EEG) nr. 1591/84 - Samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de Europese Economische Gemeenschap en anderzijds de Overeenkomst van Cartagena en haar lidstaten Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela - Meestbegunstigingsclausule - Rechtstreekse werking - Verbruiksbelasting op invoer van bananen in Griekenland)

Zaak C-160/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 mei 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias - Griekenland) - Ioannis Katsivardas - Nikolaos Tsitsikas OE/Ypourgos Oikonomikon (Verordening (EEG) nr. 1591/84 - Samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de Europese Economische Gemeenschap en anderzijds de Overeenkomst van Cartagena en haar lidstaten Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela - Meestbegunstigingsclausule - Rechtstreekse werking - Verbruiksbelasting op invoer van bananen in Griekenland)

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 mei 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias - Griekenland) - Ioannis Katsivardas - Nikolaos Tsitsikas OE/Ypourgos Oikonomikon

(Zaak C-160/09) [1]

Verwijzende rechter

Symvoulio tis Epikrateias

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Ioannis Katsivardas - Nikolaos Tsitsikas OE

Verwerende partij: Ypourgos Oikonomikon

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Symvoulio tis Epikrateias - Uitlegging van artikel 4 van verordening (EEG) nr. 1591/84 van de Raad van 4 juni 1984 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de Europese Economische Gemeenschap en anderzijds de Overeenkomst van Cartagena en haar lidstaten Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela (PB L 153, blz. 1) - Meest begunstigingsclausule - Recht van particulier die terugbetaling van een binnenlandse belasting vordert, om zich op die clausule te beroepen ten bewijze van de onverenigbaarheid van de belasting met die overeenkomst - Invoerregeling voor bananen

Dictum

Artikel 4 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de Europese Economische Gemeenschap en anderzijds de Overeenkomst van Cartagena en haar lidstaten Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela, goedgekeurd bij verordening (EEG) nr. 1591/84 van de Raad van 4 juni 1984, verleent aan particulieren geen rechten die dezen voor de rechterlijke instanties van een lidstaat geldend kunnen maken.

[1] PB C 153 van 04.07.2009.

--------------------------------------------------