Home

Zaak C-254/09 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 september 2010 — Calvin Klein Trademark Trust/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Zafra Marroquineros SL (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk CK CREACIONES KENNYA — Oppositie door houder van met name gemeenschapsbeeldmerk CK Calvin Klein en van nationale merken CK — Afwijzing van oppositie)

Zaak C-254/09 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 september 2010 — Calvin Klein Trademark Trust/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Zafra Marroquineros SL (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk CK CREACIONES KENNYA — Oppositie door houder van met name gemeenschapsbeeldmerk CK Calvin Klein en van nationale merken CK — Afwijzing van oppositie)

23.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 288/12


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 september 2010 — Calvin Klein Trademark Trust/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Zafra Marroquineros SL

(Zaak C-254/09 P)(1)

(Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Woordmerk CK CREACIONES KENNYA - Oppositie door houder van met name gemeenschapsbeeldmerk CK Calvin Klein en van nationale merken CK - Afwijzing van oppositie)

2010/C 288/18

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Calvin Klein Trademark Trust (vertegenwoordiger: T. Andrade Boué, abogado)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: O. Mondéjar Ortuño, gemachtigde), Zafra Marroquineros SL (vertegenwoordiger: J. E. Martín Álvarez, abogado)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Zesde kamer) van 7 mei 2009, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM en Zafra Marroquineros SL (T-185/07) houdende verwerping door het Gerecht van een beroep ingesteld tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 29 maart 2007 (zaak R 314/2006-2) in een oppositieprocedure tussen Calvin Klein Trademark Trust en Zafra Marroquineros SL

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Calvin Klein Trademark Trust wordt verwezen in de kosten.