Home

Zaak T-501/08: Beroep ingesteld op 18 november 2008 — NEC Display Solutions Europe/BHIM — C More Entertainment (see more)

Zaak T-501/08: Beroep ingesteld op 18 november 2008 — NEC Display Solutions Europe/BHIM — C More Entertainment (see more)

24.1.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 19/34


Beroep ingesteld op 18 november 2008 — NEC Display Solutions Europe/BHIM — C More Entertainment (see more)

(Zaak T-501/08)

(2009/C 19/63)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: NEC Display Solutions Europe GmbH (München, Duitsland) (vertegenwoordiger: P. Munzinger, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: C More Entertainment AB (Stockholm, Zweden)

Conclusies

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 augustus 2008 in zaak R 1388/2007-4 vernietigen en de oppositie afwijzen;

het Bureau verwijzen in de kosten;

de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep verwijzen in de kosten, zo zij in de onderhavige procedure zou interveniëren.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk „see more” voor waren van klasse 9 — aanvraag nr. 4 034 741

Houder van het merk of teken op basis waarvan oppositie is ingesteld: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Merk of teken op basis waarvan oppositie is ingesteld: Deense merkinschrijving nr. VR 2004 01590 van het woordmerk „CMORE” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 38 en 41; Finse merkinschrijving nr. 231 366 van het woordmerk „CMORE” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 38 en 41

Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie in haar geheel

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van de Raad, aangezien de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken bestaat.