Home

Zaak T-159/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2009 — Procter & Gamble/BHIM — Bayer (LIVENSA) ( Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing )

Zaak T-159/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2009 — Procter & Gamble/BHIM — Bayer (LIVENSA) ( Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing )

26.9.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 233/15


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2009 — Procter & Gamble/BHIM — Bayer (LIVENSA)

(Zaak T-159/08)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Oppositie - Intrekking van oppositie - Afdoening zonder beslissing”)

2009/C 233/26

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Procter & Gamble (Cincinnati, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: K. Sandberg, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: D. Botis, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Bayer AG (Leverkusen, Duitsland)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 11 februari 2008 (zaak R 960/2007-2) inzake een oppositieprocedure tussen Bayer AG en The Procter & Gamble Company

Dictum

1.

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2.

De verzoekende partij zal de eigen kosten alsook die van het BHIM dragen.