Home

Zaak T-586/08: Arrest van het Gerecht van 29 april 2010 — Kerma/BHIM (BIOPIETRA) ( „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk BIOPIETRA — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)” )

Zaak T-586/08: Arrest van het Gerecht van 29 april 2010 — Kerma/BHIM (BIOPIETRA) ( „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk BIOPIETRA — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)” )

19.6.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/40


Arrest van het Gerecht van 29 april 2010 — Kerma/BHIM (BIOPIETRA)

(Zaak T-586/08)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk BIOPIETRA - Absolute weigeringsgrond - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

2010/C 161/62

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Kerma SpA (Raffa di Puegnago sul Garda, Italië) (vertegenwoordiger: A. Manzoni, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (vertegenwoordiger: O. Montalto, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 16 oktober 2008 (zaak R 889/2008-1), inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken BIOPIETRA als gemeenschapsmerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Kerma SpA wordt verwezen in de kosten.