Home

Zaak C-68/08: Beroep ingesteld op 19 februari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Estland

Zaak C-68/08: Beroep ingesteld op 19 februari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Estland

Beroep ingesteld op 19 februari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Estland

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: E. Randvere en K. Simonsson, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Estland

Conclusies

- vast te stellen dat de Republiek Estland zich niet naar behoren heeft gevoegd naar de bepalingen van richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen [1];

- de Republiek Estland te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 28 december 2002 verstreken.

[1] PB L 332, blz. 81.

--------------------------------------------------