Home

Zaak F-14/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 december 2008 - X/Parlement

Zaak F-14/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 december 2008 - X/Parlement

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 december 2008 - X/Parlement

(Zaak F-14/08) [1]

(2009/C 44/141)

Procestaal: Grieks

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 142 van 7.6.2008, blz. 39.

--------------------------------------------------