Home

Zaak C-191/08: Beschikking van de president van het Hof van 5 november 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

Zaak C-191/08: Beschikking van de president van het Hof van 5 november 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

21.3.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 69/33


Beschikking van de president van het Hof van 5 november 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

(Zaak C-191/08)(1)

(2009/C 69/74)

Procestaal: Portugees

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.