Home

Zaak T-162/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 november 2009 - Frag Comercio Internacional/BHIM - Tinkerbell Modas (GREEN by missako) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk GREEN by missako - Oudere nationale en gemeenschapsbeeldmerken MI SA KO - Geen gevaar voor verwarring - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] )

Zaak T-162/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 november 2009 - Frag Comercio Internacional/BHIM - Tinkerbell Modas (GREEN by missako) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk GREEN by missako - Oudere nationale en gemeenschapsbeeldmerken MI SA KO - Geen gevaar voor verwarring - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 november 2009 - Frag Comercio Internacional/BHIM - Tinkerbell Modas (GREEN by missako)

(Zaak T-162/08) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Frag Comercio Internacional, SL (Esparreguera, Spanje) (vertegenwoordiger: E. Sugrañes Coca, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: W. Verburg, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Tinkerbell Modas Ltda (São Paulo, Brazilië)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 14 februari 2008 (zaak R 1527/2006-2) inzake een oppositieprocedure tussen Tinkerbell Modas LTDA en Frag Comercio Internacional, SL.

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Frag Comercio Internacional, SL, wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 171 van 5.7.2008.

--------------------------------------------------