Home

Zaak T-487/07: Beroep ingesteld op 21 december 2007 — Imperial Chemical Industries/BHIM (FACTORY FINISH)

Zaak T-487/07: Beroep ingesteld op 21 december 2007 — Imperial Chemical Industries/BHIM (FACTORY FINISH)

23.2.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 51/58


Beroep ingesteld op 21 december 2007 — Imperial Chemical Industries/BHIM (FACTORY FINISH)

(Zaak T-487/07)

(2008/C 51/106)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Imperial Chemical Industries (ICI) plc (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordiger: S. Malynicz, Barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van 24 oktober 2007 in zaak R 668/2007-4;

verwijzing van het Bureau in zijn eigen kosten en in die van verzoekster.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „FACTORY FINISH” voor waren van klasse 2 — aanvraag nr. 4 538 518

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 van de Raad doordat „FACTORY FINISH” de waren niet beschrijft, doch een ongebruikelijke nevenschikking van woorden is, waardoor een lexicale vondst ontstaat, en schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van de Raad doordat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen mist.