Home

Zaak T-282/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 28 april 2009 — Tailor/BHIM (Afbeelding van linkerachterzak) ( Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat linkerachterzak afbeeldt — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Kennelijk ongegrond beroep )

Zaak T-282/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 28 april 2009 — Tailor/BHIM (Afbeelding van linkerachterzak) ( Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat linkerachterzak afbeeldt — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Kennelijk ongegrond beroep )

4.7.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/39


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 28 april 2009 — Tailor/BHIM (Afbeelding van linkerachterzak)

(Zaak T-282/07)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat linkerachterzak afbeeldt - Absolute weigeringsgrond - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 - Kennelijk ongegrond beroep”)

2009/C 153/75

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Tom Tailor GmbH (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordigers: S. O. Gillert, K. Vanden Bossche en F. Schiwek, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: G. Schneider, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 15 mei 2007 (zaak R 669/2006-1) betreffende de inschrijving als gemeenschapsmerk van een beeldteken dat een linkerachterzak afbeeldt

Dictum

1)

Het beroep wordt kennelijk ongegrond verklaard.

2)

Tom Tailor GmbH wordt verwezen in de kosten.