Home

Zaak F-68/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 6 maart 2008 — Gering/Europol

Zaak F-68/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 6 maart 2008 — Gering/Europol

30.8.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 223/63


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 6 maart 2008 — Gering/Europol

(Zaak F-68/07)(1)

(2008/C 223/123)

Procestaal: Nederlands

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.