Home

Zaak F-51/07 RENV: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 23 september 2010 — Bui Van/Commissie

Zaak F-51/07 RENV: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 23 september 2010 — Bui Van/Commissie

18.12.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/60


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 23 september 2010 — Bui Van/Commissie

(Zaak F-51/07 RENV)(1)

()

2010/C 346/120

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.