Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 11 december 2007.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 11 december 2007.

Beroep tot nietigverklaring

-

Natuurlijke of rechtspersonen

-

Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken (Art. 230, vierde alinea, EG) (cf. punten 41, 43-47, 51-54, 64, 67, 70)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking C (2006) 1171 van de Commissie van 23 maart 2006 houdende verlaging van de financiële bijstand die door het Europees Sociaal Fonds was toegekend voor een operationeel programma in de Regione Siciliana in het kader van het communautaire bestek voor structurele bijstandsverlening - doelstelling nr. 1 in Italië (periode 1994-1999)

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) De Regione Siciliana wordt verwezen in de kosten.