Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 12 september 2007.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 12 september 2007.

Gemeenschapsmerk - Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk - Absolute weigeringsgronden - Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waar (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub c) (cf. punten 24-25)

2. Gemeenschapsmerk - Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk - Absolute weigeringsgronden - Merken zonder onderscheidend vermogen - Uitzondering - Verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 3) (cf. punten 45-47, 53)

Voorwerp

Verzoek tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 7 april 2006 (zaak R 788/2005-4) houdende weigering van inschrijving van het woord BASICS als gemeenschapsmerk

Gegevens betreffende de zaak

>lt>7

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) ColArt/Americas, Inc. wordt verwezen in de kosten.