Home

Gevoegde zaken T-55/06 en T-66/06: Arrest van het Gerecht van 16 november 2011 — RKW en JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen/Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van industriële kunststof zakken — Beschikking waarbij inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld — Geldboeten — Richtsnoeren voor berekening van geldboeten — Maximum van 10 % van omzet — Tenuitvoerlegging — Rechtmatigheid — Evenredigheid — Gelijke behandeling — Eén enkele en voortdurende inbreuk — Verzachtende omstandigheden — Uitsluitend passieve rol — Motiveringsplicht — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag” )

Gevoegde zaken T-55/06 en T-66/06: Arrest van het Gerecht van 16 november 2011 — RKW en JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen/Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van industriële kunststof zakken — Beschikking waarbij inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld — Geldboeten — Richtsnoeren voor berekening van geldboeten — Maximum van 10 % van omzet — Tenuitvoerlegging — Rechtmatigheid — Evenredigheid — Gelijke behandeling — Eén enkele en voortdurende inbreuk — Verzachtende omstandigheden — Uitsluitend passieve rol — Motiveringsplicht — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag” )

7.1.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 6/9


Arrest van het Gerecht van 16 november 2011 — RKW en JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen/Commissie

(Gevoegde zaken T-55/06 en T-66/06)(1)

(Mededinging - Mededingingsregelingen - Markt van industriële kunststof zakken - Beschikking waarbij inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld - Geldboeten - Richtsnoeren voor berekening van geldboeten - Maximum van 10 % van omzet - Tenuitvoerlegging - Rechtmatigheid - Evenredigheid - Gelijke behandeling - Eén enkele en voortdurende inbreuk - Verzachtende omstandigheden - Uitsluitend passieve rol - Motiveringsplicht - Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag)

2012/C 6/12

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partijen: RKW SE, voorheen RKW AG Rheinische Kunststoffwerke (Worms, Duitsland); en JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA (Worms) (vertegenwoordiger: H.-J. Hellmann, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Castillo de la Torre en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door M. Núñez-Müller, advocaat)

Voorwerp

Primair, verzoek tot nietigverklaring van beschikking C(2005) 4634 def. van de Commissie van 30 november 2005 inzake een procedure op grond van artikel 81 [EG] (zaak COMP/F/38.354 — Industriële zakken), en, subsidiair, verzoek tot verlaging van de aan verzoeksters opgelegde geldboete.

Dictum

1.

Het beroep wordt verworpen.

2.

RKW SE en JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA worden verwezen in de kosten.