Home

Zaak C-510/06 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 maart 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Natriumgluconaatmarkt — Geldboeten — Richtsnoeren voor berekening van bedrag van geldboeten — Communautair mededingingsbeleid — Gelijke behandeling — Omzet die in aanmerking kan worden genomen — Verzachtende omstandigheden)

Zaak C-510/06 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 maart 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Natriumgluconaatmarkt — Geldboeten — Richtsnoeren voor berekening van bedrag van geldboeten — Communautair mededingingsbeleid — Gelijke behandeling — Omzet die in aanmerking kan worden genomen — Verzachtende omstandigheden)

16.5.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 113/3


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 maart 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak C-510/06 P)(1)

(Hogere voorziening - Mededinging - Mededingingsregelingen - Natriumgluconaatmarkt - Geldboeten - Richtsnoeren voor berekening van bedrag van geldboeten - Communautair mededingingsbeleid - Gelijke behandeling - Omzet die in aanmerking kan worden genomen - Verzachtende omstandigheden)

2009/C 113/05

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Archer Daniels Midland Co. (vertegenwoordiger: M. Garcia, solicitor)

Andere partij in de procedure: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: A. Bouquet en X. Lewis, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 27 september 2006, Archer Daniels Midland/Commissie (T-329/01), waarbij het Gerecht een beroep heeft verworpen tot nietigverklaring van de artikelen 1 en 3 van beschikking C(2001) 2931 def. van de Commissie van 2 oktober 2001 betreffende een procedure overeenkomstig artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (COMP/E-1/36.756 — Natriumgluconaat), en subsidiair tot verlaging van de aan rekwirante opgelegde geldboete

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Archer Daniels Midland Co. wordt verwezen in de kosten.