Home

Zaak T-84/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 13 oktober 2008 - Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding/Commissie

Zaak T-84/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 13 oktober 2008 - Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding/Commissie

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 13 oktober 2008 - Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding/Commissie

(Zaak T-84/06) [1]

(2008/C 327/73)

Procestaal: Nederlands

De president van de Derde kamer van het Gerecht van eerste aanleg heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 108 van 6.5.2006.

--------------------------------------------------