Home

Zaak T-9/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 januari 2008 — Hoya/BHIM — Indo (AMPLITUDE) ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord AMPLITUDE — Ouder nationaal beeldmerk AMPLY — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b), van Verordening (EG) nr. 40/94 )

Zaak T-9/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 januari 2008 — Hoya/BHIM — Indo (AMPLITUDE) ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord AMPLITUDE — Ouder nationaal beeldmerk AMPLY — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b), van Verordening (EG) nr. 40/94 )

23.2.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 51/41


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 januari 2008 — Hoya/BHIM — Indo (AMPLITUDE)

(Zaak T-9/05)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord AMPLITUDE - Ouder nationaal beeldmerk AMPLY - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b), van Verordening (EG) nr. 40/94’)

(2008/C 51/75)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Hoya Kabushiki Kaisha (Tokio, Japan) (vertegenwoordigers: A. Nordemann, C.-R. Haarmann, F. Schwab en M. Nentwig, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: A. Folliard-Monguiral en G. Schneider, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Indo Internacional, SA (Hospitalet de Llobregat, Spanje) (vertegenwoordiger: M. Currel Aguilà, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 3 november 2004 (zaak R 433/2004-1) inzake een oppositieprocedure tussen Indo Internacional, SA en Hoya Kabushiki Kaisha.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Hoya Kabushiki Kaisha wordt verwezen in de kosten.