Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer - uitgebreid) van 10 juni 2009.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer - uitgebreid) van 10 juni 2009.

Procedure

-

Beroepstermijnen

-

Verval van recht

-

Beroep dat tegen krachtens Toetredingsakte van 2003 vastgestelde verordening wordt ingesteld door staat die deze akte heeft ondertekend, maar nog geen lidstaat is

-

Geen invloed

-

Termijn die geldt voor deze staat als rechtspersoon (Art. 230, vierde en vijfde alinea, EG; Toetredingsakte van 2003) (cf. punten 40-71)

Voorwerp

Nietigverklaring van de artikelen 5, 6, leden 1 tot en met 3, 7, lid 1, en 8, lid 2, sub a, van verordening (EG) nr. 60/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 houdende overgangsmaatregelen in de sector suiker in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (PB L 9, blz. 8)

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) De Republiek Polen draagt haar eigen kosten en die van de Commissie.

3) De Republiek Cyprus draagt haar eigen kosten.