Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 4 oktober 2006.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 4 oktober 2006.

Gemeenschapsmerk - Beroepsprocedure (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 63, leden 3 en 6) (cf. punten 15-18, 44-47)

2. Gemeenschapsmerk - Beslissingen van Bureau - Eerbiediging van rechten van verdediging (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 73) (cf. punten 28-30, 41-42)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 11 februari 2004 (zaak R 97/2001-4) inzake de inschrijving van een gemeenschapsmerk in de vorm van een witte gematteerde fles

Gegevens betreffende de zaak

>lt>2

Dictum

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 11 februari 2004 (zaak R 97/2001-4) wordt vernietigd.

2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3) Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen alsmede die van verzoekster.