Home

Liquidatieprocedure Liquidatieprocedure met betrekking tot Insurance company “EUROAMERICAN” JSC Bekendmaking overeenkomstig artikel 280 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 2021/C 133/07

Liquidatieprocedure Liquidatieprocedure met betrekking tot Insurance company “EUROAMERICAN” JSC Bekendmaking overeenkomstig artikel 280 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 2021/C 133/07

16.4.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 133/9


Liquidatieprocedure

Liquidatieprocedure met betrekking tot Insurance company “EUROAMERICAN” JSC

Bekendmaking overeenkomstig artikel 280 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

(2021/C 133/07)

Verzekeringsonderneming

Insurance company “EUROAMERICAN”

Adres: 17 Tsar Asen street,

Triaditsa district

Sofia 1000, Bulgaria

Datum, inwerkingtreding en aard van de beslissing

Besluit tot opening van de liquidatieprocedure

Datum: 17 februari 2021

Bevoegde autoriteiten

Supreme Administrative Court

Adres: 18 Aleksander Stamboliiksi bul,

Sofia 1301 , Bulgaria

Toezichthoudende autoriteit

Financial Supervision Commission

Adres: 16, Budapeshta str.,

Sofia 1000, Bulgaria

Aangewezen liquidateur

Garantiefonds

Adres: 2 Graf Ignatiev Str. 4th floor,

Sofia 1000, Bulgaria

Toepasselijk recht

Bulgaars recht

Wetboek inzake verzekeringen, handelsrecht