Home

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2019

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2019

3.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 370/33


BUREAU VOOR INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE EUROPESE UNIE

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2019

(2020/C 370/33)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/annual_accounts/annual_accounts_2019_en.pdf