Home

Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 april 2020 (Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG)

Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 april 2020 (Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG)

29.5.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 181/13


Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 april 2020

(Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG (1) of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG (2))

(2020/C 181/02)

Verlening, handhaving of wijziging van een nationale vergunning voor het in de handel brengen

Datum van het besluit

Naam (namen) van het geneesmiddel

INN (internationale generieke benaming)

Houder(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

Betrokken lidstaat

Datum van kennisgeving

17.4.2020

Veterinary medicinal products containing tylosin base (as a single active substance) presented as solutions for injection for intramuscular use in pigs

Tylosin base

Zie bijlage

Zie bijlage

20.4.2020BIJLAGE

Lijst met namen, farmaceutische vorm, sterkten van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, diersoorten, toedieningswegen en aanvragers/houders van de vergunning voor het in de handel brengen in de lidstaten

EU/EER-lidstaat

Aanvrager/houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Naam

INN

Sterkte

Farmaceutische vorm

Diersoort

Toedieningswijze

Oostenrijk

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Oostenrijk

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Oostenrijk

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Tylan 200 mg/ml — Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylosine-base

200 mg/ml

oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Oostenrijk

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Oostenrijk

Vetoquinol Österreich GmbH

Gußhausstraße 14/5

1040 Vienna

Austria

Tylucyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

België

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

België

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

België

Eli Lilly Benelux NV

Division Elanco Animal Health

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Belgium

Tylan 200

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

België

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

België

Vetoquinol NV/SA.

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Bulgarije

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Pharmasin 50 solution for injection

Tylosine-base

50 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Bulgarije

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B — 50 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine, dogs and cats

Tylosine-base

50 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Bulgarije

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B — 200 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine and dogs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Bulgarije

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Bulgarije

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Bulgarije

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pighs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Kroatië

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet, 200 mg/ml, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Kroatië

Vetoquinol SA.

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl, 200 mg/mL, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Cyprus

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml Solution for Injection for pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Cyprus

Vetoquinol SA.

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Tsjechië

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet, 200 mg/ml, Injekční roztok pro skot a prasata

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Tsjechië

Vétoquinol s. r. o.

Zámečnická 411

288 02 Nymburk

Czech Republic

Tylucyl 200 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Denemarken

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Denemarken

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

DK-7100 Vejle

Denmark

Tiljet

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Denemarken

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan Vet

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Denemarken

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Tylamasin

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Denemarken

Vetoquinol Scandinavia AB

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

Denmark

Tylucyl

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Estland

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Estland

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Estland

Vetoquinol SA.

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Finland

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Finland

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan vet

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Frankrijk

Aniserve GmbH

Geyerspergerstr. 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 solution injectable pour bovins, caprins et porcins

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Frankrijk

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solution injectable

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Frankrijk

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins, ovins, caprins et porcins

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Frankrijk

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Frankrijk

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Frankrijk

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution injectable pour bovis ovins caprins et porcins

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Frankrijk

Lilly France

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly Sur Seine

France

Tylan 200

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Frankrijk

Vetoquinol SA.

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Duitsland

Bela-Pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Tylobel 25 %

Tylosine-base

250 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Duitsland

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Duitsland

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Duitsland

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goates

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Duitsland

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Duitsland

Lilly Deutschland GmbH

Abteilung Elanco Animal Health

Werner-Reimers-Str. 2-4

D-61352 Bad Homburg

Germany

Tylan 200

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Duitsland

Selectavet Dr. Otto Fischer

Am Kögelberg 5

D-83629 Weyarn/Holzolling

Germany

Tylosel-200

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Duitsland

Vetoquinol GmbH

Reichenbachstr. 1

D-85737 Ismaning

Germany

Tylucyl 200 mg/ml

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Griekenland

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Griekenland

Ceva Hellas LLC

15 Agiou Nikolaou Street

17455 Alimos

Greece

Tiljet

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Griekenland

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Elanco Animal Health,

Kölblgasse 8 — 10,

1030 Vienna,

Austria

Tylan 200

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Griekenland

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Griekenland

Vetoquinol SA.

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Hongarije

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Hongarije

Ceva-Phylaxia Zrt.

Szállás u. 5.

1107 Budapest

Hungary

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Hongarije

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Hongarije

Vetoquinol SA.

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Ierland

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml, Solution for Injection

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Ierland

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylosin Biovet JSC 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Ierland

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Ierland

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200, 200 mg/ml Solution for Injection

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Ierland

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Ierland

Vetoquinol Ireland Limited

First Floor, Segrave House

19-20 Earlsfort Terrace

Dublin 2

Ireland

Tylucyl 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Italië

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Italië

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 20, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, cani

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Italië

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Italië

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Italië

Eli Lilly Italia SpA

Via Gramsci 731-733,

50019 Sesto Fiorentino — FI

Italy

Tylan® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Italië

FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell'Emilia (Bologna)

Italy

Supratil 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Italië

FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell'Emilia (Bologna)

Italy

Vetil, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cani

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Italië

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Italië

Vetoquinol Italia S.r.l.

Via Piana 265

47032 Bertinoro (FC)

Italy

Tylucyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Letland

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine Ceva 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Letland

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Letland

Vetoquinol SA.

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Litouwen

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tilject 200 mg/ml injekcinis tirpals galvijams ir kiaulėms

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Litouwen

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims ir ožkoms

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Litouwen

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 50 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims, ožkoms, šunims ir katėms

Tylosine-base

50 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Litouwen

Vetoquinol SA.

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Luxemburg

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Luxemburg

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Luxemburg

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Luxemburg

Vetoquinol NV/SA.

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Nederland

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 mg oplossing voor injectie voor runderen, geitenen varkens

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Nederland

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Nederland

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200 injectie oplossing voor injectie voor rund, kalf en varken

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Nederland

Floris Veterinaire Produkten B.V.

Kempenlandstraat 33-35

5262 GK Vught

The Netherlands

Tylosine 20 % P.I.

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Nederland

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Nederland

Vetoquinol B.V.

Postbus 3191

Hertogenbosch

5232 DD’s Hertogenbosch

The Netherlands

Tylucyl 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Noorwegen

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Polen

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylozyna Biovet JSC

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Polen

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

Ul. Okrzei 1a

03-715 Warsaw

Poland

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Polen

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Polen

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka str.

05-651 Drwalew

Poland

Biotyl 200

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Polen

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka str.

05-651 Drwalew

Poland

Biotyl 50

Tylosine-base

50 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Polen

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Polen

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14

66-400 Gorzów Wielkopolski

Poland

Tylucyl

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Portugal

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Portugal

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Portugal

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Jectyl 200 mg/ml solução injetável para bovinos, suínos e cães

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Portugal

Lilly Portugal, Produtos Farmacêuticos, Lda

Torre Ocidente

Rua Galileu Galilei, N.o 2, Piso 7 Fração A/D

1500-392 Lisboa

Portugal

Tylan 200 mg/ml Solução injetável para bovinos e suínos

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Portugal

Vétoquinol, Unipessoal Lda.

Rua Consigliéri Pedroso, 123— Edifício H

2730-056 Barcarena

Portugal

Tylucyl 200 mg/ml, solução injetável para bovinos e suínos

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Roemenië

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Roemenië

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Roemenië

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Roemenië

Vetoquinol SA.

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Slowakije

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B — 200 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Slowakije

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Slowakije

Vétoquinol s.r.o

Zámečnická 411

288 02 Nymburg

Česká Republika

Tylucil 200 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Slovenië

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Slovenië

Vetoquinol SA.

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Spanje

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solución inyectable para bovino y porcino

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Spanje

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tilosina biovet JSC 200 mg/ml solución inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Spanje

Ceva Salud Animal, S.A.

Avinguda Diagonal, 609 — 615

08028 Barcelona

Spain

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Spanje

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Trelacon 200 000 UI/ml solución inyectable

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Spanje

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solución inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Spanje

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spain

Tilosina 200 mg/ml ganadexil solución inyectable

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Spanje

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tilosiven 200 mg/ml solución inyectable

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Spanje

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tisergen 200 mg/ml

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Spanje

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Tilosul

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Spanje

Mevet

Polígono Ind El Segre

Avenida de la Industria, Parc 410

25191 Lleida, Lérida

Spain

Tilovall 200 mg/ml solución inyectable

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Spanje

Vetoquinol Especialidades Veterinarias S.A.

Carreta de Fuencarral, 24

Edificio Europa I

28108 Madrid

Spain

Tylucyl 200 mg/ml solución inyectable para bovino y cerdos

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Zweden

Ceva Animal Health AB

Annedalsvägen 9

227 64 Lund

Sweden

Tiljet

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Zweden

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan Vet

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Zweden

Vetoquinol Scandinavia AB

Torgattan 2

26521 Åstorp

Sweden

Tylucyl

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Verenigd Koninkrijk

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 mg/ml solution for injection for cattle, goats and pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Verenigd Koninkrijk

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml, solution for injection

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Verenigd Koninkrijk

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Verenigd Koninkrijk

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Verenigd Koninkrijk

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

UK

Tylan 200, 200 mg/ml solution for injection

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik

Verenigd Koninkrijk

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosine-base

200 mg/ml

Oplossing voor injectie

Varkens

Intramusculair gebruik