Home

Intrekking van aanmelding van een concentratie (Zaak M.9677 — DIC/BASF Colors & Effects) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 214/06

Intrekking van aanmelding van een concentratie (Zaak M.9677 — DIC/BASF Colors & Effects) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 214/06

29.6.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 214/6


Intrekking van aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9677 — DIC/BASF Colors & Effects)

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 214/06)

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad

Op 15 mei 2020 heeft de Commissie een aanmelding (1) van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) ontvangen.

Op 23 juni 2020 heeft de aanmeldende partij de Commissie gemeld dat zij haar aanmelding heeft ingetrokken.


(1) PB C 177 van 27.5.2020, blz. 5.

(2) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.