Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9102 — Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9102 — Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

21.9.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 338/28


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9102 — Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 338/15)

1.

Op 14 september 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

CEP IV Daisy S.à r.l., dat onder zeggenschap staat van The Carlyle Group (tezamen „Carlyle”, Verenigde Staten);

Investindustrial Vehicle, dat onder zeggenschap staat van Investindustrial Group (tezamen „Investindustrial”, Verenigd Koninkrijk);

B&B Italia SpA („B&B Italia”, Italië);

Louis Poulsen A/S („Louis Poulsen”, Denemarken);

Flos SpA („Flos”, Italië).

Carlyle en Investindustrial verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over het geheel van B&B Italia, Flos en Louis Poulsen. De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Carlyle: internationale alternatieve vermogensbeheerder die fondsen beheert die wereldwijd beleggen in buy-outs en groeikapitaal, vastgoed, infrastructuur en energie, gestructureeerd krediet, hefboomfondsen, midmarket-schuldinstrumenten en private-equity;

Investindustrial: Europese groep van investeringsondernemingen, holdings en financieel adviesbureaus met investeringen in middelgrote ondernemingen die actief zijn in de sectoren be- en verwerkende industrie, kleinhandel, vrijetijdsbesteding en zakelijke diensten;

B&B Italia: vervaardiging en distributie van designmeubilair met de nadruk op binnen- en buitenmeubilair voor residentiële toepassingen, waaronder meubilair voor eetkamers, slaapkamers, keukens, alsook lichtarmaturen voor gebruik binnenshuis;

Louis Poulsen: vervaardiging en distributie van design-verlichtingsoplossingen, waaronder binnen- en buitenverlichtingsproducten voor consumenten en voor professioneel gebruik;

Flos: vervaardiging en distributie van designverlichtingsoplossingen, waaronder binnen- en buitenverlichtingsproducten voor consumenten en voor professioneel gebruik.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9102 — Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË