Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8988 — Energizer/Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business)) (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8988 — Energizer/Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business)) (Voor de EER relevante tekst.)

26.10.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 388/12


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8988 — Energizer/Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business))

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 388/12)

1.

Op 19 oktober 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Energizer Holdings, Inc. (Verenigde Staten);

Global Battery and Portable Lighting Business of Spectrum Brands Holdings, Inc (Verenigde Staten).

Energizer Holdings, Inc. („Energizer”) zal uitsluitende zeggenschap verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Global Battery and Portable Lighting Business of Spectrum Brands Holdings, Inc. („Spectrum Brands' Battery and Portable Lighting Business”).

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen en activa.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Energizer: wereldwijde onderneming met hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Energizer houdt zich hoofdzakelijk bezig met de vervaardiging en het op de markt brengen van consumentenbatterijen. Deze batterijen worden overal ter wereld verkocht, waaronder de merken Energizer en Eveready in de EER. Energizer is ook actief in de verkoop van draagbare laders voor herlaadbare batterijen en draagbare verlichtingsproducten;

Spectrum Brands' Battery and Portable Lighting Business: wereldwijde activiteiten op het gebied van consumentenbatterijen, draagbare verlichtingsproducten en draagbare laders voor herlaadbare batterijen die worden verkocht onder de merken van Spectrum en haar gelieerde ondernemingen (waaronder Varta en Rayovac).

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8988 — Energizer/Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business)

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË