Home

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers — Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers — Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

17.11.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 422/3


ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS

Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

(2016/C 422/03)

Artikel 107, leden 1, 2 en 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72

Referentieperiode: oktober 2016

Toepassingsperiode: januari, februari en maart 2017

10-2016

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

27,0223

7,44023

7,50680

307,000

4,30765

1 BGN =

0,511300

1

13,8165

3,80419

3,83822

156,969

2,20250

1 CZK =

0,0370065

0,0723773

1

0,275337

0,277800

11,3610

0,159411

1 DKK =

0,134404

0,262868

3,63192

1

1,00895

41,2621

0,578967

1 HRK =

0,133213

0,260537

3,59971

0,991132

1

40,8962

0,573833

1 HUF =

0,00325733

0,00637069

0,0880206

0,024235

0,0244522

1

0,0140314

1 PLN =

0,232145

0,454030

6,27310

1,72721

1,74267

71,2685

1

1 RON =

0,222510

0,435185

6,01273

1,65553

1,67034

68,3105

0,958495

1 SEK =

0,103015

0,201476

2,78370

0,766454

0,773312

31,6255

0,443752

1 GBP =

1,11869

2,18794

30,2297

8,32334

8,3978

343,439

4,81894

1 NOK =

0,111100

0,217289

3,00217

0,826608

0,834004

34,1076

0,478579

1 ISK =

0,00794483

0,0155385

0,214687

0,0591113

0,0596402

2,43906

0,034224

1 CHF =

0,918555

1,79651

24,8215

6,83426

6,89541

281,996

3,95681


10-2016

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,49418

9,70734

0,893900

9,00092

125,868

1,08867

1 BGN =

2,29787

4,96336

0,457051

4,60217

64,3563

0,556635

1 CZK =

0,166314

0,359235

0,033080

0,333092

4,65794

0,0402877

1 DKK =

0,604037

1,30471

0,120144

1,20976

16,9172

0,146322

1 HRK =

0,598681

1,29314

0,1190786

1,19904

16,7672

0,145024

1 HUF =

0,0146390

0,0316200

0,00291173

0,0293190

0,409994

0,00354615

1 PLN =

1,043302

2,25351

0,207515

2,08952

29,2197

0,252729

1 RON =

1

2,15998

0,198902

2,00280

28,0069

0,242239

1 SEK =

0,462967

1

0,0920849

0,92723

12,9663

0,112149

1 GBP =

5,02761

10,8595

1

10,0693

140,808

1,21788

1 NOK =

0,499302

1,078483

0,0993120

1

13,9839

0,120951

1 ISK =

0,035705

0,077123

0,00710188

0,0715107

1

0,00864927

1 CHF =

4,12815

8,91672

0,821096

8,26784

115,617

1

Noot: alle kruiskoersen voor ISK worden berekend onder gebruikmaking van de ISK/EUR-koersgegevens van de Centrale Bank van IJsland.

referentie: oktober-16

1 EUR in nationale valuta

1 eenheid van nationale valuta in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

27,0223

0,0370065

DKK

7,44023

0,134404

HRK

7,50680

0,133213

HUF

307,000

0,00325733

PLN

4,30765

0,232145

RON

4,49418

0,222510

SEK

9,70734

0,103015

GBP

0,893900

1,11869

NOK

9,00092

0,111100

ISK

125,868

0,00794483

CHF

1,08867

0,918555

Noot: de ISK/EUR-koersen zijn gebaseerd op gegevens van de Centrale Bank van IJsland.

1.

Volgens Verordening (EEG) nr. 574/72 is de koers voor de omrekening in een munteenheid van bedragen die in een andere munteenheid luiden, de door de Commissie berekende koers op basis van het maandgemiddelde gedurende de in lid 2 vermelde referentieperiode van de wisselkoersen van deze munteenheden die door de Europese Centrale Bank zijn gepubliceerd.

2.

De referentieperiode is:

de maand januari voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 april daaropvolgend moeten worden toegepast,

de maand april voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 juli daaropvolgend moeten worden toegepast,

de maand juli voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 oktober daaropvolgend moeten worden toegepast,

de maand oktober voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 januari daaropvolgend moeten worden toegepast.

De omrekeningskoersen van de munteenheden worden bekendgemaakt in het tweede Publicatieblad van de Europese Unie (C-reeks) van de maanden februari, mei, augustus en november.