Home

Vaststelling van het besluit van de Commissie betreffende de kennisgeving door Roemenië van een gewijzigd nationaal plan voor de overgangsfase als bedoeld in artikel 32, lid 6, van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies

Vaststelling van het besluit van de Commissie betreffende de kennisgeving door Roemenië van een gewijzigd nationaal plan voor de overgangsfase als bedoeld in artikel 32, lid 6, van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies

5.3.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 89/6


Vaststelling van het besluit van de Commissie betreffende de kennisgeving door Roemenië van een gewijzigd nationaal plan voor de overgangsfase als bedoeld in artikel 32, lid 6, van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies

(2016/C 89/09)

Op 3 maart 2016 heeft de Commissie Besluit C(2016) 1249 betreffende de kennisgeving door Roemenië van een gewijzigd nationaal plan voor de overgangsfase, als bedoeld in artikel 32, lid 6, van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies(1), vastgesteld.

Dit document is beschikbaar op de volgende internetsite: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee