Home

Informatie met betrekking tot klacht CHAP(2012) 2289

Informatie met betrekking tot klacht CHAP(2012) 2289

30.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 249/6


Informatie met betrekking tot klacht CHAP(2012) 2289

2013/C 249/09

1.

De Commissie wenst de indieners van de klacht die onder de referentie CHAP(2012) 2289 is geregistreerd ervan in kennis te stellen dat hun klacht momenteel wordt behandeld in het kader van de lopende inbreukprocedure NIF 2013/4108. Deze inbreukprocedure betreft een soortgelijk probleem dat verband houdt met de reglementering van het beroep van technisch tekenaar („delineante”) in Spanje.

2.

Op basis van de informatie die van de Spaanse autoriteiten in het kader van de EU Pilot-procedure 824/10/MARK is ontvangen, heeft de Commissie wegens niet-naleving van de EU-wetgeving door Spanje een inbreukprocedure ingeleid, die de referentie NIF 2013/4108 heeft gekregen.

3.

In het kader van de procedure NIF 2013/4108 en overeenkomstig artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft de Commissie Spanje op 21 juni 2013 een aanmaningsbrief gestuurd.

4.

De indieners van de klacht zullen te zijner tijd op de hoogte worden gebracht van het verloop van inbreukprocedure NIF 2013/4108, via het Publicatieblad van de Europese Unie en via de volgende website:

http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/multiple_complaints/index_en.htm