Home

Bekendmaking van een aanvraag tot registratie overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een aanvraag tot registratie overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

1.6.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 155/13


Bekendmaking van een aanvraag tot registratie overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

2013/C 155/05

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad(1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (2)

„FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO”

EG-nummer: IT-PGI-0005-0944-31.01.2012

BGA ( X ) BOB ( )

1. Naam

„Focaccia di Recco col formaggio”

2. Lidstaat of derde land

Italië

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1. Productcategorie

Categorie 2.4.

Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

„Focaccia di Recco col formaggio” is een bakkerijproduct dat wordt gemaakt door een deeg te bewerken en vervolgens in de oven te bakken. Dit deeg wordt bereid met meel van zachte tarwe, extra olijfolie uit eerste persing, water en zout, en is gevuld met zachte verse kaas.

Bij consumptie heeft de „Focaccia di Recco col formaggio” onderstaande kenmerken:

Vorm: rond, vierkant of rechthoekig.

Afmetingen:

rond: diameter ten minste 25 cm,

vierkant: zijden van 25 tot 120 cm,

rechthoekig: lengte ten hoogste 120 cm, breedte ten minste 25 cm,

hoogte: minder dan 1 cm, gemeten aan de randen.

Uitzicht:

oppervlakte: onregelmatig, met blaasjes,

bovenste deel: goudkleurig met donkerbruine delen of strepen,

onderste deel: ambergeel, niet wit,

vulling: romige gesmolten kaas,

consistentie bij aanraken: brokkelig in het bovenste deel en zacht van binnen.

Het geurige en knapperige deeg is licht gezouten, heeft het aroma van een net voldoende gebakken brood en een geur die doet denken aan melk en verse kaas. De kaas is zacht, met een licht en aangenaam zuurachtig accent.

3.3. Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

Bij de productie van „Focaccia di Recco col formaggio” worden de volgende ingrediënten gebruikt.

zacht tarwemeel, type „00”, met de volgende kenmerken: W > 300, P/L van ten minste 0,50 of Manitobameel, type „00”,

natuurlijk water,

extra olijfolie uit eerste persing,

fijn zout,

zachte verse kaas.

De voor „Focaccia di Recco col formaggio” gebruikte kaas is afkomstig uit de verwerking van verse gepasteuriseerde koemelk.

Er gelden geen bijzondere geografische beperkingen voor de plaats waar de melk wordt verwerkt.

De kaas waarmee de „Focaccia di Recco col formaggio” wordt gevuld, dient een romige consistentie te hebben, zonder dat room wordt toegevoegd, en moet tegen de temperatuurstress van het bakken bestand zijn zonder uit te lopen, blazen te vormen of wei af te scheiden.

De kaas die wordt gebruikt bij de bereiding van „Focaccia di Recco col formaggio” dient de volgende kenmerken te hebben:

Eigenschap

Parameter

Vorm

parallellepipedum, afgeronde randen

Afmetingen

de zijden van de basis zijn resp. 15-20 cm en 8-10 cm lang, de hiel (hoogte) is recht met vlakke zijden van 4-5 cm

Gewicht

van 0,7 tot 2 kg

Kenmerken van de kaas

zacht, enigszins compact, melkachtig met een homogene structuur, zonder openingen

Kleur

wit met naar glanzend neigende accenten

Vochtgehalte (van het product als zodanig)

57-60 %

Eiwitgehalte (van het product als zodanig)

13-15 %

Vetgehalte (van het product als zodanig)

21-24 %

Vetgehalte (droge stof)

48-60 %

3.4. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong)

3.5. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Alle onderdelen van het productieproces van de „Focaccia di Recco col formaggio”, vanaf de bereiding en het bewerken van het deeg tot het vullen en bakken, dienen plaats te vinden binnen het in punt 4 bedoelde afgebakende geografische gebied.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz.

Een „Focaccia di Recco col formaggio” kan in zijn geheel of in porties worden verkocht.

Voorbakken, diepvriezen, invriezen of andere conserveringstechnieken zijn verboden.

3.7. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering

Het product wordt geïdentificeerd door het aanbrengen van een etiket, bestaand uit een zetmeelplaatje, op de bovenste laag van het deeg. Op het etiket wordt de productnaam „Focaccia di Recco col formaggio” aangebracht. Deze gaat onlosmakelijk vergezeld van de voluit geschreven aanduiding „Indicazione Geografica Protetta” (beschermde geografische aanduiding) en de afkorting daarvan.

4. Afbakening van het geografische gebied

Het productiegebied van de „Focaccia di Recco col formaggio” bestaat uit het gehele grondgebied van de gemeente Recco en de aangrenzende gemeenten Avegno, Sori en Camogli.

5. Verband met het geografische gebied

5.1. Specificiteit van het geografische gebied

De gemeenten die tot het productiegebied van de „Focaccia di Recco col formaggio” behoren, maken deel uit van wat plaatselijke historici het „dal van Recco” noemen: een gebied dat in het oosten wordt begrensd door de berg Portofino (in de gemeente Camogli), in het westen door de stad Sori (waartoe de gemeente Recco behoort) en in het noorden door de gemeente Avegno.

Ambachtelijke bakkers uit Recco vestigden zich in dit gebied en begonnen in de jaren 60 en 70 met de bereiding van de „Focaccia di Recco col formaggio” volgens de traditie uit Recco.

De traditie eist een grote deskundigheid van de ambachtslieden die het deeg bewerken. Het deeg moet namelijk worden uitgetrokken en vervolgens handmatig worden gekneed totdat twee zeer dunne, gladde en bijna transparante bladen worden verkregen. Alleen binnen het betrokken gebied wordt het deeg op deze bijzondere wijze verwerkt tot twee dunne bladen.

5.2. Specificiteit van het product

„Focaccia di Recco col formaggio” bestaat uit twee zeer dunne laagjes deeg met een vulling van kaas. Van buiten is het product eenvoudig van de typische traditionele Italiaanse en Ligurische „focacce” te onderscheiden omdat het bijzonder dun is. Van binnen onderscheidt het zich door zijn vulling, bestaand uit een laag gesmolten kaas. Een andere bijzondere eigenschap van de „Focaccia di Recco col formaggio” is de zachte kaas met zijn romige consistentie en een licht en aangenaam zurig accent.

5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA)

De reputatie van de „Focaccia di Recco col formaggio” blijkt uit historische manifestaties rondom het product die al jarenlang worden gehouden en uit belangrijke artikelen die zijn verschenen in Italiaanse en buitenlandse culinaire tijdschriften en gidsen. In hun beschrijving van het product benadrukken zij de fijnheid van het deeg en de aangename aard van de kaas.

Een van de belangrijkste manifestaties is het „Festa della focaccia”. Dit wordt sinds 1955 gehouden in de laatste week van mei en is de belangrijkste gelegenheid waarbij de „Focaccia di Recco col formaggio” wordt gevierd en geproefd.

De reputatie van de „Focaccia di Recco col formaggio” heeft zich exponentieel ontwikkeld sinds het product aanwezig is op grote nationale evenementen, waaronder de Salone del Gusto in Turijn, Cheese in Brà, Artigiano in Fiera in Milaan en de Salone Nautico in Genua.

Vanaf begin jaren zestig namen door de snelle economische ontwikkelingen in Italië en de groei van het toerisme in de regio de vraag naar, en de bekendheid van de „Focaccia di Recco col formaggio” geleidelijk toe, zoals blijkt uit de vele artikelen die destijds over het product verschenen in dagbladen en tijdschriften. In 1967 konden zelfs Amerikaanse fijnproevers dankzij hun dagblad de „Daily American” kennismaken met het product dat als „quite divine” werd aangemerkt.

De eerste Italiaanse culinaire gidsen beschrijven ook hoe „Focaccia di Recco col formaggio” een karakteristiek product is geworden en zich een plaats wist te verwerven („Guide Veronelli all'Italia piacevole”, uitgegeven door Garzanti, Milaan 1968; „Guida gastronomica d'Italia”, uitgegeven door TCI, Milaan 1969).

Sindsdien en tot op de dag van vandaag wordt de „Focaccia di Recco col formaggio” als authentieke lokale specialiteit genoemd in alle boeken over de regionale of lokale keuken, in alle culinaire en wijngidsen en in vele vaktijdschriften.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(Artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006(3))

De bevoegde instantie heeft de nationale procedure voor de indiening van bezwaarschriften ingeleid met de bekendmaking van het voorstel voor toekenning van de BGA „Focaccia di Recco col formaggio” in het staatsblad van de Italiaanse Republiek, nr. 181 van 5 augustus 2011.

De geconsolideerde tekst van het productdossier kan worden geraadpleegd op

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

of

rechtstreeks via de startpagina van het ministerie van Landbouw-, levensmiddelen- en bosbouwbeleid (http://www.politicheagricole.it), door te klikken op „Qualità e sicurezza” (Kwaliteit en veiligheid) (rechtsboven in het scherm) en op „Disciplinari di produzione all’esame dell’UE” (Aan de EU ter toetsing voorgelegde productdossiers).