Home

Bekendmaking van de tegenwaarden in nationale valuta van de in euro's uitgedrukte financiële drempels in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad en in de bijlage bij Richtlijn 93/7/EEG van de Raad

Bekendmaking van de tegenwaarden in nationale valuta van de in euro's uitgedrukte financiële drempels in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad en in de bijlage bij Richtlijn 93/7/EEG van de Raad

1.11.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 320/1


Bekendmaking van de tegenwaarden in nationale valuta van de in euro's uitgedrukte financiële drempels in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad en in de bijlage bij Richtlijn 93/7/EEG van de Raad

2011/C 320/01

Op grond van bijlage I(B) bij Verordening (EG) nr. 116/2009 en punt B van de bijlage bij Richtlijn 93/7/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 96/100/EG en 2001/38/EG, moeten de financiële drempels voor bepaalde categorieën cultuurgoederen worden omgerekend in de nationale valuta's van de lidstaten die niet de euro als valuta hebben en worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De hieronder vermelde tegenwaarden zijn berekend op basis van het gemiddelde van de dagelijkse waarde van elk van de betrokken valuta's in euro's over de periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand augustus 2011. Deze herziene waarden treden op 31 december 2011 in werking.

EUR

1

15 000

30 000

50 000

150 000

BGN Bulgaarse lev

1,9558

29 337,00

58 674,00

97 790,00

293 370,00

CZK Tsjechische kroon

25,05339

375 801,00

751 602,00

1 252 669,00

3 758 008,00

DKK Deense kroon

7,449131

111 737,00

223 474,00

372 457,00

1 117 370,00

GBP Brits pond

0,869671

13 045,00

26 090,00

43 484,00

130 451,00

HUF Hongaarse forint

272,8047

4 092 070,00

8 184 141,00

13 640 234,00

40 920 703,00

LTL Litouwse litas

3,4528

51 792,00

103 584,00

172 640,00

517 920,00

LVL Letse lats

0,70811

10 622,00

21 243,00

35 406,00

106 217,00

PLN Poolse zloty

4,019564

60 294,00

120 587,00

200 978,00

602 935,00

RON Roemeense leu

4,215405

63 231,00

126 462,00

210 770,00

632 311,00

SEK Zweedse kroon

9,487711

142 316,00

284 631,00

474 386,00

1 423 157,00