Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

14.7.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 190/9


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

2010/C 190/04

Datum waarop het besluit is genomen

28.4.2010

Referentienummer staatssteun

N 5/08

Lidstaat

Luxemburg

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aide à l'amélioration de la valeur écologique des forêts

Rechtsgrondslag

Reglement

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Steun voor herbebossing, natuurlijke regeneratie en het opstellen van eenvoudige beheersplannen

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

440 000 EUR

Maximale steunintensiteit

80 %

Looptijd (periode)

4 jaar

Economische sectoren

Landbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

1, rue de la Congrégation

2913 Luxembourg

LUXEMBOURG

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

28.5.2010

Referentienummer staatssteun

NN 14/10 (ex. N 703/09)

Lidstaat

Cyprus

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Plan for the Control and Fight of Scrapie in Sheeps and Goats

Rechtsgrondslag

Law 149(I) of 2004, relating to the implementation of Community Regulations in the veterinary sector (Regulation (EC) No 999/2001)

Law 109(I) of 2001, relating to animal health

Decrees adopted between 2005 and 2008 (545/2005, 160/2007 and 44/2008) relating to the application of a programme for the breeding of sheep resistant to scrapie.

Type maatregel

Sector veehouderij

Doelstelling

Steun in verband met dierziekten

Vorm van de steun

Gesubsidieerde diensten

Begrotingsmiddelen

4 362 419 EUR

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

1.1.2009-31.12.2010

Economische sectoren

Landbouwsector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

1417 Αθαλάσσα

Λευκωσία/Nicosia

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

10.6.2010

Referentienummer staatssteun

N 40/10

Lidstaat

Duitsland

Regio

Sachsen

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht

Rechtsgrondslag

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010) Punkt 2.e); §§ 23 und 44 der Haushaltsordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, in der jeweils geltenden Fassung; Rahmenplan 2008-2011 der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ Förderbereich: Sonstige Maßnahmen, „Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft“

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

agro-milieusteun

Vorm van de steun

Subsidie

Begrotingsmiddelen

Totale begroting: 0,4 miljoen EUR

Jaarlijkse begroting: 0,1 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Variabel

Looptijd (periode)

Tot en met 31.12.2013

Economische sectoren

Landbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Bundesministerium für Ernährung, landwirtschaft und Verbraucherschutz

Rochusstr 1

53123 Bonn

DEUTSCHLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

17.5.2010

Referentienummer staatssteun

N 82/10

Lidstaat

Estland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.8 „Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse” metsanduslikud tegevused

Rechtsgrondslag

Eesti maaelu arengukava 2007–2013, peatükk 5.3.1; Põllumajandusministri 11.10.2007. aasta määrus nr 123 „Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus.

Type maatregel

Steun voor de bosbouwsector

Doelstelling

Bosbouw

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totale begroting: 120 miljoen EEK (ca. 7,7 miljoen EUR)

Maximale steunintensiteit

Tot 90 % van de subsidiabele uitgaven

Looptijd (periode)

1.10.2010-31.12.2013

Economische sectoren

Bosbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

17.5.2010

Referentienummer staatssteun

N 147/10

Lidstaat

Italië

Regio

Provincia autonoma di Trento

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Programma di Sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento Asse 2 Misura 227 interventi non produttivi

Rechtsgrondslag

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia autonoma di Trento 2007-2013, decisione C(2009) 10338 del 17.12.2009

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Steun voor de bosbouwsector

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Jaarlijkse maximumuitgaven: 1,75 miljoen EUR

Totaal maximumbedrag: 7 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Tot 100 % van de subsidiabele uitgaven

Looptijd (periode)

31.12.2013

Economische sectoren

Bosbouwsector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 5

38122 Trento TN

ITALIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm