Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 642/2009 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor televisies (Voor de EER relevante tekst) (Publicatie van titels en referenties van overgangsmethoden voor metingen in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 642/2009 en met name bijlage II daarvan)

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 642/2009 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor televisies (Voor de EER relevante tekst) (Publicatie van titels en referenties van overgangsmethoden voor metingen in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 642/2009 en met name bijlage II daarvan)

4.5.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 114/4


Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 642/2009 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor televisies

(Voor de EER relevante tekst)

(Publicatie van titels en referenties van overgangsmethoden voor metingen(1)in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 642/2009 en met name bijlage II daarvan)

2010/C 114/05

Gemeten parameter

Organisatie

Referentie

Titel

Verbruik in gebruiksstand — Begrippen, definities en afkortingen

IEC

Bepaling 3 van IEC 62087, uitgave 2.0. Wanneer bepaling 3 van IEC 62087, uitgave 2.0., in tegenspraak is met de definitie van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 642/2009, geldt de verordening.

Methoden voor de meting van het verbruik van audio-, video- en verwante apparatuur

Verbruik in gebruiksstand — Algemene meetmethode

IEC

Bepaling 5 van IEC 62087, uitgave 2.0. Wanneer bepaling 5 van IEC 62087, uitgave 2.0., in tegenspraak is met bijlage I, punt 3 en 4, en met bijlage II, punt 1, van Verordening (EG) nr. 642/2009, geldt de verordening.

Verbruik in gebruiksstand — Meetomstandigheden en testmethoden voor televisietoestellen in de gebruiksstand (gemiddeld verbruik)

IEC

Bepaling 11, punten 1-4 en punt 6, van IEC 62087, uitgave 2.0. Wanneer punt 6 van IEC 62087, uitgave 2.0., in tegenspraak is met bijlage I, punt 3 en 4, en met bijlage II, punt 1, van Verordening (EG) nr. 642/2009, geldt de verordening.

Verbruik in slaap-/uitstand — Begrippen en definities

CENELEC

Bepaling 3 van EN 62301, eerste uitgave. Wanneer bepaling 3 van EN 62301, eerste uitgave, in tegenspraak is met artikel 2 van Verordening (EG) nr. 642/2009, geldt de verordening.

Elektrische huishoudelijke toestellen — Meting van het verbruik in slaapstand

Verbruik in slaap-/uitstand — Algemene voorwaarden voor metingen

CENELEC

Bepaling 4 van EN 62301, eerste uitgave. Wanneer bepaling 4 van EN 62301, eerste uitgave, in tegenspraak is met bijlage II, punt 2 van Verordening (EG) nr. 642/2009, geldt de verordening.

Verbruik in slaap-/uitstand — Metingen

CENELEC

Bepaling 5 van EN 62301, eerste uitgave. Wanneer bepaling 5 van EN 62301, eerste uitgave, in tegenspraak is met bijlage II, punt 2, van Verordening (EG) nr. 642/2009, geldt de verordening.