Home

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 17 juli betreffende een ontwerp-beschikking in zaak COMP/39.396 — Calciumcarbide

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 17 juli betreffende een ontwerp-beschikking in zaak COMP/39.396 — Calciumcarbide

11.12.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/15


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 17 juli betreffende een ontwerp-beschikking in zaak COMP/39.396 — Calciumcarbide

2009/C 301/12

1.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens over de basisbedragen van de geldboeten.

2.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens over de verhoging van het basisbedrag op grond van verzwarende omstandigheden.

3.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens over de verlaging van de geldboeten overeenkomstig de mededeling van de Commissie van 2006 betreffende het niet-opleggen of verminderen van geldboeten in kartelzaken.

4.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens wat de definitieve bedragen van de geldboeten betreft.

5.

Het Adviescomité beveelt aan dat zijn advies in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.