Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

17.9.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 238/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 238/01)

Datum waarop het besluit is genomen

1.8.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 560/07

Lidstaat

Zweden

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (VINNOVA)

Rechtsgrondslag

Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie, zachte lening, terugvorderbare subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 4 100 mln SEK

Maximale steunintensiteit

80 %

Looptijd

1.8.2008-31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Vinnova

S-10 158 Stockholm

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

1.8.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 561/07

Lidstaat

Zweden

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet (STEM)

Rechtsgrondslag

Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie, zachte lening, terugvorderbare subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 1 200 mln SEK

Maximale steunintensiteit

80 %

Looptijd

1.8.2008-31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Statens energimyndighet

Box 310

S-63 104 Eskilstuna

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

1.8.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 703/07

Lidstaat

Spanje

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Programme for the promotion of human resources in R&D (Programa Torres Quevedo)

Rechtsgrondslag

Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en el marco de la Línea Instrumental de Actuación en Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011. «Resolución por la que se hace pública la convocatoria correspondiente al año 2008 de la concesión de ayudas del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 2008-2011»

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 18 mln EUR

Totaal van de voorziene steun: 54 mln EUR

Maximale steunintensiteit

75 %

Looptijd

Tot 31.12.2011

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerio de Educación y Ciencia

Secretaria de Estado de Universidad e Investigación

C/Albacete, no 5

E-28027 Madrid

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

24.4.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 744/07

Lidstaat

Polen

Regio

Pomorskie

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Zensar Technologies Limited

Rechtsgrondslag

Projekt Umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Zensar Technologies Ltd. Oddział w Polsce.

Uchwała nr 219/2007 Rady Ministrów z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdańsku przez Zensar Technologies Ltd. Oddział w Polsce pod nazwą: »Centrum Rozwoju Oprogramowania w latach 2007–2010«”.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, werkgelegenheid

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 1,092 mln PLN

Maximale steunintensiteit

3,62 %

Looptijd

Tot 31.12.2010

Economische sectoren

Beperkt tot de dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Minister Gospodarki

plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

30.4.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 767/07

Lidstaat

Roemenië

Regio

South West Region

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Ford

Rechtsgrondslag

Draft Emergency Government Ordinance

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 143 mln EUR

Maximale steunintensiteit

21,28 % en 28,65 %

Looptijd

2008-2012

Economische sectoren

Beperkt tot de motorvoertuigenindustrie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministry of Economics and Finance

Strada Apolodor nr. 17, sector 5

RO-050741, București

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/