Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

17.7.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 180/13


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 180/07)

Nummer van de steunmaatregel

XS 81/08

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

Oberösterreich

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Richtlinien für die Förderung von innovativen Pilotprojekten (PILOTS) im Rahmen der Breitbandinitiative des Landes Oberösterreich

Rechtsgrondslag

Beschluss der Landesregierung vom 7.4.2008

Type maatregel

Steunregeling

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 0,4 mln EUR

Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

1.5.2008

Looptijd

30.6.2008

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Land Oberösterreich

für die Durchführung verantwortliche staatl. Stelle:

Amt der OÖ Landesregierung, Abteilung Wirtschaft/Wirtschaftspolitik

Bahnhofplatz 1

A-4021 Linz


Nummer van de steunmaatregel

XS 82/08

Lidstaat

Spanje

Regio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Ayudas derivadas del Plan de Seguridad Minera para la consecución de una minería sostenible en los aspectos de prevención y seguridad mineras

Rechtsgrondslag

Orden ITC/732/2008, de 13 de marzo, punto Tercero, aptdo. 5.1. letra a), y aptdo. 5.4 (I + D) (B.O.E. no 67 de 18.3.2008)

Type maatregel

Steunregeling

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 0,8 mln EUR

Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

19.3.2008

Looptijd

31.12.2013

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Economische sectoren

Winning van niet-energiehoudende delfstoffen (NACE: C13 & C14)

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Dirección General de Política Energética y Minas

Jorge Sanz Oliva

Po Castellana no 160

E-28071 Madrid

Tél.: (34) 913 49 74 75

jcsanz@mityc.es

www.mityc.es/seguridadminera


Nummer van de steunmaatregel

XS 85/08

Lidstaat

Polen

Regio

Zachodniopomorski

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Program pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy Karlino

Rechtsgrondslag

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 884 ze zm.).

Uchwała nr Li/404/06 Rady Miejskiej w Karlinie z 28 kwietnia 2006 r.(Dz.U. Województwa zachodniopomorskiego nr 71, poz. 1267, nr 114, poz. 2185, z 2007 r. nr 50, poz. 746, nr 64, poz. 1001)

Type maatregel

Steunregeling

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 0,02 mln EUR

Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

9.6.2006

Looptijd

30.6.2008

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Burmistrz miasta i gminy Karlino

plac Jana Pawła II nr 6

PL-78-230 Karlino


Nummer van de steunmaatregel

XS 86/08

Lidstaat

Hongarije

Regio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

KKV támogatás a 6/2008. (III.7.) GKM rendelet alapján

Rechtsgrondslag

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiből finanszírozott, állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól szóló 6/2008. (III.7.) GKM rendelet

Type maatregel

Steunregeling

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 5 mln HUF

Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

15.3.2008

Looptijd

30.6.2008

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Honvéd u.13-15

H-1055 Budapest