Home

Resolutie van het Europees Parlement van 29 November 2007 over handel en klimaatverandering (2007/2003(INI))

Resolutie van het Europees Parlement van 29 November 2007 over handel en klimaatverandering (2007/2003(INI))

52007IP0576resolutie, commercialisering, beheer van afvalstoffen, milieubescherming, klimaatsverandering, invloed op het milieuResolutie van het Europees Parlement van 29 November 2007 over handel en klimaatverandering (2007/2003(INI))PB C 297 van 20.11.2008, blz. 193-201 (LT, ET, RO, EL, DA, SK, HU, BG, PL, ES, LV, SL, IT, FR, EN, MT, FI, SV, CS, DE, NL, PT)pdf28-11-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007IP0576http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007IP0576