Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (Voor de EER relevante tekst)

21.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/31


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

(2006/C 314/05)

Europees normalisatieinstituten(1)

Referentienummer en titel van de norm

(Referentiedocument)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

CENELEC

EN 50065-1:2001

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz — Deel 1: Algemene eisen, frequentiebanden en elektromagnetische storingen

EN 50065-1:1991

+ A1:1992

+ A2:1995

+ A3:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2003)

CENELEC

EN 50065-2-1:2003

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz — Deel 2-1: Immuniteitseisen voor toestellen en systemen voor communicatie over het voedingsnet in het frequentiegebied 95 kHz tot148,5 kHz en bestemd voor gebruik in huishoudelijke, handels- en licht-industriële omgevingen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.10.2004)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 50065-2-1:2003

Noot 3

1.7.2008

CENELEC

EN 50065-2-2:2003

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz;Deel 2-1: Immuniteitseisen voor toestellen en systemen voor communicatie over het voedingsnet in het frequentiegebied 95 kHz tot 148,5 kHz en bestemd voor gebruik in industriële omgevingen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.10.2004)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 50065-2-2:2003

Noot 3

1.7.2008

CENELEC

EN 50065-2-3:2003

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz — Deel 2-3: Immuniteitseisen voor toestellen en systemen voor communicatie over het voedingsnet in het frequentiegebied 3 kHz tot 95 kHz en bestemd voor gebruik door elektriciteitsbedrijven

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.8.2004)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 50065-2-3:2003

Noot 3

1.7.2008

CENELEC

EN 50083-2:2001

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten — Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteit voor uitrusting

EN 50083-2:1995

+ A1:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 50083-2:2001

Noot 3

1.4.2008

CENELEC

EN 50090-2-2:1996

Gebouwbeheersystemen (HBES) — Deel 2-2: Systeemoverzicht — Algemene technische eisen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.10.1999)

CENELEC

EN 50091-2:1995

Niet-onderbreekbare voedingen — Deel 2: EMC-eisen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.3.1999)

CENELEC

EN 50130-4:1995

Alarmsystemen — Deel 4: Elektromagnetische compatibiliteit- Produktgroepnorm: Immuniteitseisen voor onderdelen van brand-,inbraak-en sociale alarmsystemen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 50130-4:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 50130-4:1995

Noot 3

1.9.2007

CENELEC

EN 50148:1995

Elektronische taximeters

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(15.12.1995)

CENELEC

EN 50240:2004

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Productnorm voor de weerstand van lasapparatuur

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

1.4.2007

CENELEC

EN 50263:1999

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Productnorm voor meetrelais en beveiligingsuitrusting

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.8.2002)

CENELEC

EN 50270:1999

Elektromagnetische compatibiliteit — Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.10.2001)

CENELEC

EN 50293:2000

Elektromagnetische compatibiliteit — Verkeersregelinstallaties — Productnorm

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.4.2003)

CENELEC

EN 50295:1999

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturing en apparaat-interfacesystemen — Actuator- en sensorinterface (AS-i)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.12.1999)

CENELEC

EN 50370-1:2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Productnorm voor gereedschapsmachines — Deel 1: Emissie

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

1.2.2008

CENELEC

EN 50370-2:2003

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Productgroepnorm voor gereedschapsmachines — Deel 2: Immuniteit

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.11.2005)

CENELEC

EN 50412-2-1:2005

Apparatuur en spanningssystemen voor communicatie over het lichtnet in laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 1.6 MHz tot 30 MHz — Deel 2-1: Residentiële, commerciële en industriële omgeving — Immuniteitseisen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

1.4.2008

CENELEC

EN 50428:2005

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Secundaire norm — Schakelaars en verwant installatiematerieel voor gebruik in gebouwbeheersystemen (HBES)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

1.1.2008

CENELEC

EN 55011:1998

HF-apparatuur voor industriële, wetenschappelijkeen medische doeleinden (zgn.ISM-apparatuur) — Radiostoringskenmerken — Grenswaarden en meetmethoden

(CISPR 11:1997 (Gewijzigd))

EN 55011:1991

+ A1:1997

+ A2:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 55011:1998

(CISPR 11:1997/A1:1999)

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2002)

Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 55011:1998

(CISPR 11:1999/A2:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2005)

CENELEC

EN 55012:2002

Voertuigen, boten en toestellen met interne verbrandingsmotor — Radiostoringskenmerken — Grenswaar den en meetmethoden voor de bescherming van ontvangers behalve die in het voertuig, de boot of het toestel zelf of in aangrenzende

(CISPR 12:2001)

Noot 8

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.2.2005)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 55012:2002

(CISPR 12:2001/A1:2005)

Noot 3

1.3.2008

CENELEC

EN 55013:2001

Radio-en televisieomroep ontvangers en toebehoren-Radiostoring-Grenswaarden en meetmethoden

(CISPR 13:2001 (Gewijzigd))

EN 55013:1990

+ A12:1994

+ A13:1996

+ A14:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2004)

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 55013:2001

(CISPR 13:2001/A1:2003)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2006)

Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 55013:2001

(CISPR 13:2001/A2:2006)

Noot 3

1.3.2009

CENELEC

EN 55014-1:2000

Elektromagnetische compatibiliteit — Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten — Deel 1: Emissie — Productgroepnorm

(CISPR 14-1:2000)

EN 55014-1:1993

+ A1:1997

+ A2:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2003)

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 55014-1:2000

(CISPR 14-1:2000/A1:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2004)

Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 55014-1:2000

(CISPR 14-1:2000/A2:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2005)

CENELEC

EN 55014-2:1997

Elektromagnetische compatibiliteit — Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten — Deel 2: Immuniteit — Productgroepnorm

(CISPR 14-2:1997)

EN 55104:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 55014-2:1997

(CISPR 14-2:1997/A1:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2004)

CENELEC

EN 55015:2000

Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur

(CISPR 15:2000)

EN 55015:1996

+ A1:1997

+ A2:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2003)

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 55015:2000

(CISPR 15:2000/A1:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2004)

Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 55015:2000

(CISPR 15:2000/A2:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2005)

CENELEC

EN 55020:1994

Elektromagnetische immuniteit van omroep-ontvangers en aanverwante apparatuur

EN 55020:1988

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.1998)

Wijzigingsblad A11:1996 bij EN 55020:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.1999)

Wijzigingsblad A13:1999 bij EN 55020:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Wijzigingsblad A14:1999 bij EN 55020:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Wijzigingsblad A12:1999 bij EN 55020:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2002)

CENELEC

EN 55020:2002

Geluids en televisie-omroepontvangers en aanverwante apparatuur-Immuniteitskenmerken-Limietwaarden en meetmethoden

(CISPR 20:2002)

EN 55020:1994 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.12.2006

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 55020:2002

(CISPR 20:2002/A1:2002)

Noot 3

1.12.2006

Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 55020:2002

(CISPR 20:2002/A2:2004)

Noot 3

1.2.2008

CENELEC

EN 55022:1994

Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van gegevensverwerkende apparatuur

(CISPR 22:1993)

EN 55022:1987

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.1998)

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 55022:1994

(CISPR 22:1993/A1:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(31.12.1998)

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 55022:1994

(CISPR 22:1993/A2:1996 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(31.12.1998)

Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A1:2000)

Noot 3

1.8.2007

Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A2:2002)

Noot 3

1.8.2007

CENELEC

EN 55022:1998

Gegevensverwerkende apparatuur — Radiostoringskenmerken — Grenswaarden en meetmethoden

(CISPR 22:1997 (Gewijzigd))

EN 55022:1994 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.8.2007

Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A1:2000)

Noot 3

1.10.2009

Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A2:2002)

Noot 3

1.10.2009

CENELEC

EN 55022:2006

Gegevensverwerkende apparatuur — Radiostoringskenmerken — Grenswaarden en meetmethoden

(CISPR 22:2005 (Gewijzigd))

EN 55022:1998 en zijn wijzigingsbladen

1.10.2009

CENELEC

EN 55024:1998

Gegevensverwerkende apparatuur-Immuniteitskenmerken-Grenswaarden en meetmethoden

(CISPR 24:1997 (Gewijzigd))

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2001)

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 55024:1998

(CISPR 24:1997/A1:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2004)

Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 55024:1998

(CISPR 24:1997/A2:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2005)

CENELEC

EN 55103-1:1996

Elektromagnetische compatibiliteit — Produktgroepnorm voor audio-, video- en audiovisuele toestellen en voorlichtbesturingsapparatuur voor professionele doeleinden — Deel 1: Emissie

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.9.1999)

CENELEC

EN 55103-2:1996

Elektromagnetische compatibiliteit — Produktgroepnorm voor audio-, video- en audiovisuele toestellen en voorlichtbesturingsapparatuur voor professionele doeleinden — Deel 2: Immuniteit

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.9.1999)

CENELEC

EN 60034-1:1998

Roterende elektrische machines- Deel 1:Kengegevens en eigenschappen

(IEC 60034-1:1996 (Gewijzigd))

Wijzigingsblad A11:2002 bij EN 60034-1:1998

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2005)

CENELEC

EN 60204-31:1998

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 31:Bijzondere eisen op het gebied van veiligheid en EMC voor naaimachines, -eenheden en -systemen

(IEC 60204-31:1996 (Gewijzigd))

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.6.2002)

CENELEC

EN 60439-1:1999

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 1: Geheel of gedeeltelijk aan typeproeven onderworpen samenstellingen

(IEC 60439-1:1999)

EN 60439-1:1994

+ A11:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2002)

CENELEC

EN 60669-2-1:2000

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-1: Bijzondere eisen — Elektronische schakelaars

(IEC 60669-2-1:1996 (Gewijzigd)

+ A1:1997 (Gewijzigd))

EN 60669-2-1:1996

+ A11:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60669-2-1:2000

(IEC 60669-2-1:1996/A2:1999 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2005)

CENELEC

EN 60669-2-1:2004

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2: Bijzondere eisen — Elektronische schakelaars

(IEC 60669-2-1:2002 (Gewijzigd))

EN 60669-2-1:2000 en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.7.2009

CENELEC

EN 60669-2-2:1997

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 2: Elektromagnetische schakelaars voor bediening op afstand

(IEC 60669-2-2:1996)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.6.1999)

CENELEC

EN 60669-2-3:1997

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-3: Bijzondere eisen — Schakelaars met vertraagde uitschakeling (T.D.S)

(IEC 60669-2-3:1997)

EN 60669-2-3:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.6.1999)

CENELEC

EN 60730-1:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60730-1:1993 (Gewijzigd))

Wijzigingsblad A11:1996 bij EN 60730-1:1995

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.1.1998)

Wijzigingsblad A17:2000 bij EN 60730-1:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2002)

CENELEC

EN 60730-1:2000

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60730-1:1999 (Gewijzigd))

Noot 7

EN 60730-1:1995 en zijn wijzigingsbladen

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60730-1:2000

(IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Gewijzigd))

Noot 3

CENELEC

EN 60730-2-5:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-5:Bijzondere eisen voor elektrische branderautomaten

(IEC 60730-2-5:1993 (Gewijzigd))

EN 60730-1:1995 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.3

Datum verstreken

(15.12.2000)

CENELEC

EN 60730-2-5:2002

Automatische elektrische controle voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-5: Speciale eisen voor controle systemen voor automatisch elektrische branders

(IEC 60730-2-5:2000 (Gewijzigd))

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60730-2-5:2002

(IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Gewijzigd))

EN 60730-2-5:1995

Noot 2.1

1.12.2008

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-5:2002

Noot 3

1.12.2008

CENELEC

EN 60730-2-6:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-6: Bijzondere eisen voor elektrische drukgevoelige regelaars inclusief mechanische eisen

(IEC 60730-2-6:1991 (Gewijzigd))

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-6:1995

(IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (Gewijzigd))

EN 60730-1:1995 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.3

Datum verstreken

(15.12.2003)

CENELEC

EN 60730-2-7:1991

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2: Bijzondere eisen voor tijdschakelaars, tijdklokken en klokgestuurde programmaschakelaars

(IEC 60730-2-7:1990 (Gewijzigd))

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-7:1991

(IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Gewijzigd))

EN 60730-1:1995 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.1.2004)

CENELEC

EN 60730-2-8:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende waterafsluiters inclusief mechanische eisen

(IEC 60730-2-8:1992 (Gewijzigd))

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-8:1995

(IEC 60730-2-8:1992/A1:1994 (Gewijzigd))

EN 60730-1:1995 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60730-2-8:1995

(IEC 60730-2-8:1992/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

CENELEC

EN 60730-2-8:2002

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende waterafsluiters inclusief mechanische eisen

(IEC 60730-2-8:2000 (Gewijzigd))

EN 60730-2-8:1995 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.12.2008

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60730-2-8:2002

(IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Gewijzigd))

Noot 3

1.12.2008

CENELEC

EN 60730-2-9:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2: Bijzondere eisen voor temperatuurgevoelige regelaars

(IEC 60730-2-9:1992 (Gewijzigd))

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60730-2-9:1995

(IEC 60730-2-9:1992/A1:1994 (Gewijzigd))

EN 60730-1:1995 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60730-2-9:1995

(IEC 60730-2-9:1992/A2:1994 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

CENELEC

EN 60730-2-9:2002

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik- Deel 2-9: Bijzondere eisen voor temperatuurgevoelige regelaars

(IEC 60730-2-9:2000 (Gewijzigd))

EN 60730-2-9:1995 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.12.2008

Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 60730-2-9:2002

(IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Gewijzigd))

Noot 3

1.12.2007

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60730-2-9:2002

(IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Gewijzigd))

Noot 3

1.12.2008

CENELEC

EN 60730-2-11:1993

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor energieregelaars

(IEC 60730-2-11:1993)

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-11:1993

(IEC 60730-2-11:1993/A1:1994 (Gewijzigd))

EN 60730-1:1995 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2000)

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-11:1993

Noot 3

1.3.2009

CENELEC

EN 60730-2-13:1998

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor op vochtigheid reagerende regelaars

(IEC 60730-2-13:1995 (Gewijzigd))

EN 60730-1:1995 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-13:1998

Noot 3

1.2.2009

CENELEC

EN 60730-2-14:1997

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-14: Bijzondere eisen voor elektrische regelaars

(IEC 60730-2-14:1995 (Gewijzigd))

EN 60730-1:1995 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.6.2004)

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60730-2-14:1997

(IEC 60730-2-14:1995/A1:2001)

Noot 3

1.7.2008

CENELEC

EN 60730-2-18:1999

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-18: Bijzondere eisen voor automatische elektrische op water- en luchtstroom reagerende regelaars inclusief mechanische eisen

(IEC 60730-2-18:1997 (Gewijzigd))

EN 60730-1:1995 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.4.2002)

CENELEC

EN 60870-2-1:1996

Materieel en systemen voor besturing op afstand — Deel 2: Gebruiksomstandigheden — Sectie 1: Voedingen enelektromagnetische compatibiliteit

(IEC 60870-2-1:1995)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.9.1996)

CENELEC

EN 60945:2002

Maritieme navigatie- en radiocommunicatie-apparatuur en -systemen — Algemene eisen — Beproevingsmethoden en vereiste beproevingsresultaten

(IEC 60945:2002)

EN 60945:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

CENELEC

EN 60947-1:1999

Laagspanningsschakelaars — Deel 1: Algemene richtlijnen

(IEC 60947-1:1999 (Gewijzigd))

Noot 6

EN 60947-1:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2001)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60947-1:1999

(IEC 60947-1:1999/A2:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2004)

CENELEC

EN 60947-1:2004

Laagspanningsschakelaars — Deel 1: Algemene richtlijnen

(IEC 60947-1:2004)

Noot 6

EN 60947-1:1999 en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.4.2007

CENELEC

EN 60947-2:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 2: Vermogenschakelaars

(IEC 60947-2:2003)

EN 60947-2:1996

+ A1:1997

+ A2:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.6.2006)

CENELEC

EN 60947-3:1999

Laagspanningsschakelaars — deel 3:Schakelaars, scheiders, gecombineerde eenheden van schakelaars/ scheiders en smeltveiligheden

(IEC 60947-3:1999)

EN 60947-3:1992

+ A1:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2002)

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60947-3:1999

(IEC 60947-3:1999/A1:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2004)

CENELEC

EN 60947-4-1:2001

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-1: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Elektromagnetische schakelaars en aanzetters voor motoren

(IEC 60947-4-1:2000)

Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60947-4-1:2001

(IEC 60947-4-1:2000/A1:2002)

EN 60947-4-1 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 60947-4-1:2001

(IEC 60947-4-1:2000/A2:2005)

Noot 3

1.7.2008

CENELEC

EN 60947-4-2:2000

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-2: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Wisselstroomhalfgeleiderschakelaars en -aanzetters voor motoren

(IEC 60947-4-2:1999)

EN 60947-4-2:1996

+ A2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2002)

Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60947-4-2:2000

(IEC 60947-4-2:1999/A1:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2005)

CENELEC

EN 60947-4-3:2000

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-3: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Wisselstroomhalfgeleider-motorschakelaars en -schakelaars voor andere belastingen

(IEC 60947-4-3:1999)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.12.2002)

CENELEC

EN 60947-5-1:1997

Laagspanningsschakelaars — Deel 5: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Sectie 1: Elektromechanische stuurstroomkringen

(IEC 60947-5-1:1997)

Wijzigingsblad A12:1999 bij EN 60947-5-1:1997

EN 60947-5-1:1991

+A12:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2002)

CENELEC

EN 60947-5-1:2004

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-1: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Sectie 1: Elektromechanische stuurstroomkringen

(IEC 60947-5-1:2003)

EN 60947-5-1:1997 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.5.2007

CENELEC

EN 60947-5-2:1998

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-2: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Naderingsschakelaars

(IEC 60947-5-2:1997 (Gewijzigd))

EN 60947-5-2:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2001)

Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 60947-5-2:1998

(IEC 60947-5-2:1997/A2:2003)

Noot 3

1.2.2007

CENELEC

EN 60947-5-3:1999

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-3: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Eisen voor naderingselementen met een vastgesteld gedrag onder storingsomstandigheden (PDF)

(IEC 60947-5-3:1999)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.5.2002)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60947-5-3:1999

(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)

Noot 3

1.3.2008

CENELEC

EN 60947-5-6:2000

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-6: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Gelijkstroominterface voor naderingsschakelaars en schakelversterkers (NAMUR)

(IEC 60947-5-6:1999)

EN 50227:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2003)

CENELEC

EN 60947-5-7:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-7: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Eisen voor naderingsinrichtingen met analoge uitgang

(IEC 60947-5-7:2003)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

1.9.2006

CENELEC

EN 60947-6-1:1991

Laagspanningsschakelaars — Deel 6-1: Meervoudige-functieschakelaars — Automatische netomschakelaars

(IEC 60947-6-1:1989)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.10.1997)

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60947-6-1:1991

(IEC 60947-6-1:1989/A2:1997)

EN 60947-6-1:1991/A11:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.1998)

CENELEC

EN 60947-6-1:2005

Laagspanningsschakelaars — Deel 6-1: Meervoudige-functieschakelaars — Netomschakelaars

(IEC 60947-6-1:2005)

EN 60947-6-1:1991 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.10.2008

CENELEC

EN 60947-6-2:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 6-2: Meervoudige-functieschakelaars — Besturing- en beveiligingschakelaars (of apparaten)

(IEC 60947-6-2:2002)

EN 60947-6-2:1993

+ A1:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2005)

CENELEC

EN 60947-8:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 8: Controle-units voor ingebouwde thermische bescherming (PTC) voor roterende elektrische machines

(IEC 60947-8:2003)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

1.7.2006

CENELEC

EN 60974-10:2003

Uitrusting voor booglassen- Deel 10:Elektromagnetische compatibiliteit ( EMC)-eisen

(IEC 60974-10:2002 (Gewijzigd))

EN 50199:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

CENELEC

EN 61000-3-2:2000

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-2: Limietwaarden — Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen kleiner dan of gelijk aan 16 A per fase)

(IEC 61000-3-2:2000 (Gewijzigd))

EN 61000-3-2:1995

+ A1:1998

+ A2:1998

+ A14:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 61000-3-2:2000

(IEC 61000-3-2:2000/A1:2001

+ IEC 61000-3-2:2000/A2:2004)

Noot 3

1.1.2008

CENELEC

EN 61000-3-3:1995

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-3: Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting

(IEC 61000-3-3:1994)

EN 60555-3:1987

+ A1:1991

Noot 2.2

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 61000-3-3:1995

(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.5.2004)

Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 61000-3-3:1995

(IEC 61000-3-3:1994/A2:2005)

Noot 3

1.9.2008

CENELEC

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-11: Limietwaarden — Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom tot 75 A en met voorwaardelijke aansluiting

(IEC 61000-3-11:2000)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.11.2003)

CENELEC

EN 61000-3-12:2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-12: Limietwaarden — Limietwaarden voor harmonische stromen geproduceerd door materieel aangesloten op het openbare laagspanningsnet met ingangsstroom groter dan 16A en kleiner dan 75A per fase

(IEC 61000-3-12:2004)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

1.2.2008

CENELEC

EN 61000-6-1:2001

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-1: Algemene normen — Immuniteit voorhuishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen

(IEC 61000-6-1:1997 (Gewijzigd))

EN 50082-1:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2004)

CENELEC

EN 61000-6-2:2001

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-2: Algemene normen — Immuniteit voor industriële omgevingen

(IEC 61000-6-2:1999 (Gewijzigd))

EN 61000-6-2:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2004)

CENELEC

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-2: Algemene normen — Immuniteit voor industriële omgevingen

(IEC 61000-6-2:2005)

EN 61000-6-2:2001

Noot 2.1

1.6.2008

CENELEC

EN 61000-6-3:2001

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Algemenenormen — Emissienorm voor huishoudelijke, handels-en lichtindustriële omgevingen

(CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Gewijzigd))

EN 50081-1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2004)

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 61000-6-3:2001

Noot 3

1.7.2007

CENELEC

EN 61000-6-4:2001

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-4: Algemene normen — Emissienorm voor industriële omgevingen

(IEC 61000-6-4:1997 (Gewijzigd))

EN 50081-2:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2004)

CENELEC

EN 61008-1:1994

Elektrotechnisch installatiematerieel — Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

(IEC 61008-1:1990 (Gewijzigd)

+ A1:1992 (Gewijzigd))

Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 61008-1:1994

(IEC 61008-1:1990/A2:1995)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2000)

Wijzigingsblad A14:1998 bij EN 61008-1:1994

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.1.2001)

CENELEC

EN 61008-1:2004

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

(IEC 61008-1:1996 (Gewijzigd)

+ A1:2002 (Gewijzigd))

EN 61008-1:1994 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.4.2009

CENELEC

EN 61009-1:1994

Elektrotechnisch installatiematerieel — Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

(IEC 61009-1:1991 (Gewijzigd))

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 61009-1:1994

(IEC 61009-1:1991/A1:1995)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2000)

Wijzigingsblad A14:1998 bij EN 61009-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2001)

CENELEC

EN 61009-1:2004

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

(IEC 61009-1:1996 (Gewijzigd)

+ A1:2002 (Gewijzigd))

EN 61009-1:1994 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.4.2009

CENELEC

EN 61037:1992

Toonfrequent-ontvangers voor tariefsturing en belastingsregeling

(IEC 61037:1990 (Gewijzigd))

GEEN

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 61037:1992

(IEC 61037:1990/A1:1996)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.1996)

Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 61037:1992

(IEC 61037:1990/A2:1998)

Noot 3

Datum verstreken

(1.5.2001)

CENELEC

EN 61038:1992

Schakelklokken voor tariefsturing en belastingsregeling

(IEC 61038:1990 (Gewijzigd))

GEEN

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 61038:1992

(IEC 61038:1990/A1:1996)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.1996)

Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 61038:1992

(IEC 61038:1990/A2:1998)

Noot 3

Datum verstreken

(1.5.2001)

CENELEC

EN 61131-2:2003

Programmeerbare besturingen — Deel 2: Apparatuur-eisen en beproevingen

(IEC 61131-2:2003)

EN 61131-2:1994

+ A11:1996

+ A12:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

CENELEC

EN 61204-3:2000

Laagspanningsvoedingsapparaten met gelijkstroomuitgang — Deel 3: Electromagnetische compatibiliteit (EMC)

(IEC 61204-3:2000)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.11.2003)

CENELEC

EN 61326:1997

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen

(IEC 61326:1997)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2001)

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 61326:1997

(IEC 61326:1997/A1:1998)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2001)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 61326:1997

(IEC 61326:1997/A2:2000)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2004)

Wijzigingsblad A3:2003 bij EN 61326:1997

(IEC 61326:2002 (Annexes E & F only)

Noot 3

1.10.2006

CENELEC

EN 61543:1995

Aardlekschakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Elektromagnetische compatibiliteit

(IEC 61543:1995)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(4.7.1998)

Wijzigingsblad A11:2003 bij EN 61543:1995

Noot 3

1.3.2007

Wijzigingsblad A12:2005 bij EN 61543:1995

Noot 3

1.3.2008

Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 61543:1995

(IEC 61543:1995/A2:2005)

Noot 3

1.12.2008

CENELEC

EN 61547:1995

Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden — EMC immuniteitseisen

(IEC 61547:1995)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.1996)

Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 61547:1995

(IEC 61547:1995/A1:2000)

Noot 3

Datum verstreken

(1.11.2003)

CENELEC

EN 61800-3:1996

Regelbare elektrische aandrijfsystemen — Deel 3: EMC productnorm met inbegrip van specifieke beproevingsmethoden

(IEC 61800-3:1996)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.4.1997)

Wijzigingsblad A11:2000 bij EN 61800-3:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2002)

CENELEC

EN 61800-3:2004

Regelbare elektrische aandrijfsystemen — Deel 3: EMC eisen en specifieke beproevingsmethoden

(IEC 61800-3:2004)

EN 61800-3:1996 en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.10.2007

CENELEC

EN 61812-1:1996

Tijdrelais voor industrieel gebruik — Deel 1: Eisenen beproevingen

(IEC 61812-1:1996)

Wijzigingsblad A11:1999 bij EN 61812-1:1996

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.1.2002)

CENELEC

EN 62020:1998

Elektrotechnisch installatiematerieel — Lekstroombewakingstoestellen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

(IEC 62020:1998)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 62020:1998

(IEC 62020:1998/A1:2003 (Gewijzigd))

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

1.3.2008

CENELEC

EN 62040-2:2006

Ononderbroken voedingen — Deel 2: Eisen ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

(IEC 62040-2:2005)

EN 50091-2:1995

Noot 2.1

1.10.2008

CENELEC

EN 62052-11:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (AC)-Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden — Deel 11: Meetapparatuur

(IEC 62052-11:2003)

Noot 9

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.3.2006)

CENELEC

EN 62052-21:2004

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (AC) — Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden — Deel 21: Tariefsturing- en belastingregelingsapparatuur

(IEC 62052-21:2004)

Noot 11

EN 61037:1992 en zijn wijzigingsbladen

+ EN 61038:1992 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.7.2007

CENELEC

EN 62053-11:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) — Algemene eisen — Deel 11:Elektromechanische meters voor actieve energie(klasse 0,5,1 en 2)

(IEC 62053-11:2003)

EN 60521:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

CENELEC

EN 62053-21:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom)- Algemene eisen-Deel 21:Statische meters voor actieve energie (klasse 1 en 2)

(IEC 62053-21:2003)

EN 61036:1996

+ A1:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

CENELEC

EN 62053-22:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom)- Algemene eisen-Deel 22:Statische meters voor actieve energie (klasse 0,2 S and 0,5 S)

(IEC 62053-22:2003)

EN 60687:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

CENELEC

EN 62053-23:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom)-Algemene eisen-Deel 23:Statische meters voor reactieve energie (klasse 2 en 3)

(IEC 62053-23:2003)

EN 61268:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

CENELEC

EN 62054-11:2004

Elektriciteitsmeting (a.c.)- Tariefsturing en belastingregeling — Deel 11: Speciale eisen voor elektronische toonfrequent-ontvangers

(IEC 62054-11:2004)

EN 61037:1992 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.7.2007

CENELEC

EN 62054-21:2004

Elektriciteitsmeting (a.c) — Tariefsturing en belastingregeling — Deel 21: Speciale eisen voor schakelklokken

(IEC 62054-21:2004)

EN 61038:1992 en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.7.2007

ETSI

EN 300 386 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Netwerkapparatuur openbare telecommunicatie Vereisten Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

EN 300 386-2 V1.1.3

31.8.2007

ETSI

EN 300 386 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Netwerkapparatuur openbare telecommunicatie Vereisten Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

EN 300 386-2 V.1.1.3

31.8.2007

ETSI

EN 300 386 V1.3.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Netwerkapparatuur openbare telecommunicatie Vereisten Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

EN 300 386-2 V.1.1.3

31.8.2007

ETSI

EN 300 386 V1.3.3

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Netwerkapparatuur openbare telecommunicatie Vereisten Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

EN 300 386-2 V1.1.3

31.8.2007

ETSI

EN 300 386-2 V1.1.3

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Netwerkapparatuur openbare telecommunicatie Vereisten Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

CEN

EN 617:2001

Cotinubehandelingsapparatuur en systemen — Transporteursveiligheids- en en EMC-eisen voor installaties voor opslag van stortgoed in silo's, bunkers, voorraadbakken en trechters

CEN

EN 618:2002

Cotinubehandelingsapparatuur en systemen — Veiligheids- en EMC-eisen voor uitrusting voor de mechanische behandeling van stortgoed, met uitzondering van vaste transportbanden

CEN

EN 619:2002

Continubehandelingsapparatuur en-systemen — Veiligheids- en EMC-eisen voor uitrusting voor de mechanische behandeling van stukgoed

CEN

EN 620:2002

Cotinubehandelingsapparatuur en systemen — Stuk- en stortgoedtransporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor vaste transportbanden voor stortgoed

CEN

EN 12015:1998

Elektromagnetische compatibiliteit — Productfamilienorm voor liften, roltrappen en roltrottoirs — Emissie

__

CEN

EN 12015:2004

Elektromagnetische compatibiliteit — Productgroepnorm voor liften, roltrappen en rolpaden — Emissie

EN 12015:1998

30.6.2006

CEN

EN 12016:1998

Elektromagnetische compatibiliteit — Productfamilienorm voor liften, roltrappen en roltrottoirs — Immuniteit

__

CEN

EN 12016:2004

Elektromagnetische compatibiliteit — Productgroepnorm voor liften, roltrappen en rolpaden — Immuniteit

EN 12016:1998

30.6.2006

CEN

EN 12895:2000

Gemotoriseerde transportwerktuigen — Elektromagnetische compatibiliteit

CEN

EN 13241-1:2003

Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten — Productnorm — Deel 1: Producten zonder vuur of rookweerstandkarakteristieken

CEN

EN 13309:2000

Bouwmachines — Elektromagnetische compatibiliteit van machines met inwendige elektrische voedingen

CEN

EN 14010:2003

Veiligheid van machines — Mechanisch aangedreven parkeerinrichtingen voor motorvoertuigen — Veiligheids- en EMC-eisen voor ontwerp, fabricage, opstelling en inbedrijfstelling

CEN

EN ISO 14982:1998

Land- en bosbouwmachines — Elektromagnetische compatibiliteit — Beproevingsmethoden en aanvaardingscriteria (ISO 14982:1998)

Algemene opmerking: Indien een „—” is vermeld in de derde kolom (referentienummer van de vervangen norm) betekent dit dat de betreffende norm niet zonder wijzigingsblad of specifiek deel voor EMC doeleinden gebruikt mag worden.

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.2:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen normen. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen normen bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor die producten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor producten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 3) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

Voorbeeld: Voor EN 61037:1992 geldt het volgende:

CENELEC

EN 61037:1992

Toonfrequent-ontvangers voor tariefsturing en belastingsregeling

(IEC 61037:1990 (Gewijzigd))

[De norm waarnaar verwezen wordt is EN 61037:1992

GEEN

[Er is geen vervangen norm]

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 61037:1992

(IEC 61037:1990/A1:1996)

[De norm waarnaar verwezen wordt is EN 61037:1997

+A1:1996 bij EN 61037:1992]

Noot 3

[De vervangen norm is EN 61037:1992]

Datum verstreken

(1.12.1996)

Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 61037:1992

(IEC 61037:1990/A2:1998)

[De norm waarnaar verwezen wordt is EN 61037:1992

+A1:1996 bij EN 61037:1992

+A2:1998 bij EN 61037:1992]

Noot 3

[De vervangen norm is EN 61037:1992

+A1:1996 bij EN 61037:1996]

Datum verstreken

(1.5.2001)

Noot 6:

EN 60947-1:1999 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder gebruikmaking van een ander deel van de norm. EN 60947-1:2004 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder gebruikmaking van een ander deel van de norm.

Noot 7:

EN 60730-1:2000 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder gebruikmaking van een ander deel van de norm.

Noot 8:

EN 55012 is van toepassing voor het geven van vermoeden van overeenstemming volgens richtlijn 89/336/EEG voor die voertuigen, schepen en apparaten aangedreven door inwendige verbrandingsmotoren die buiten de reikwijdte vallen van de Richtlijnen 95/54/EG, 97/24/EG, 2000/2/EG of 2004/104/EG.

Noot 9:

EN 62052-11:2003 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder een deel van de EN 62053-serie.

Noot 11:

EN 62052-21:2004 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder een deel van de EN 62054-serie.

WAARSCHUWING:

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden.


CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussel, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)