Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

10.12.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/2


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(2005/C 314/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Hongarije

Nummer van de steunmaatregel: N 123/2005

Benaming: Steunregeling voor het behoud van het cultureel erfgoed ter bevordering van het toerisme

Doelstelling: Behoud van het cultureel erfgoed en bevordering van het toerisme

Rechtsgrond: A Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2/2005. (II. 18) rendeletével módosított, a Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet

Begrotingsmiddelen: Het jaarlijkse budget, gefinancierd uit staatsmiddelen, bedraagt 5 miljard HUF (ongeveer 20 miljoen EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: Tot 100 %

Looptijd: 2005-2009

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 159 /2005

Benaming: Financiering als bijdrage in de vrachtkosten voor de kanaaltunnel (EWSI)

Doelstelling: Steun ter compensatie van de gebruikskosten voor de kanaaltunnel, waardoor de blijvende en ononderbroken exploitatie van spoordiensten voor goederenvervoer over het Kanaal wordt verzekerd

Begrotingsmiddelen: 42 000 000 GBP/60 100 000 EUR

Looptijd: Van 1.5.2005 t/m 30.11.2006

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Denemarken

Nummer van de steunmaatregel: N 214/2005

Benaming: Steunregeling ter bevordering van de toepassing van informatietechnologie en e-business in KMO's

Doelstelling: Informatietechnologie en e-business stimuleren in KMO's

Rechtsgrond: Finansloven § 19.11.10.80, tekstbemærkning 175

Begrotingsmiddelen: Ongeveer 1,3 miljoen EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: 50 % van de projectkosten

Looptijd:

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Duitsland

Nummer van de steunmaatregel: N 248/2004

Benaming: Overdracht van het Hessischen Investeringsfonds als stille participatie aan de Landesbank Hessen-Thuringen

Steunintensiteit of steunbedrag: De maatregel omvat geen steun

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: België

Nummer van de steunmaatregel: N 279/2003

Benaming: Steun voor milieu-investeringen in Vlaanderen

Doelstelling: Stimuleren van milieu-investeringen

Rechtsgrond: Decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2003)

Begrotingsmiddelen: 626 miljoen EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: 40 %

Looptijd: 10 jaar

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 293/2004

Benaming: Wijziging van regeling N 245/03

Doelstelling: De wijziging moet ervoor zorgen dat uitgaven voor sommige softwarelicenties en andere uitgaven als subsidiabele kosten kunnen worden beschouwd

Rechtsgrond: Finance Bill 2004

Begrotingsmiddelen: De oorspronkelijke begroting voor de regeling blijft ongewijzigd

Steunintensiteit of steunbedrag: Ongewijzigd

Andere inlichtingen: Ongewijzigd

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Italië (Regio Friuli-Venezia Giulia)

Nummer van de steunmaatregel: N 308/2001

Benaming: Werkgelegenheidssteun voor gehandicapten

Doelstelling: Bevordering van de indienstneming van gehandicapte werknemers en van de aanpassing van de gebouwen en arbeidsomstandigheden aan de noden van gehandicapten

Rechtsgrond: Progetto di Legge Regionale (n. 133) „Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale” krachtens de artikelen 13 en 14 van de Legge 12 marzo 1999, n. 68, „Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Begrotingsmiddelen: 13,5 miljard ITL (7 miljoen EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: 50 % van kosten voor de aanpassing van de arbeidsplaatsen en lokalen voor gehandicapten. Vrijstelling van sociale bijdragen voor gehandicapten die onder bepaalde voorwaarden in dienst werden genomen

Looptijd: 2001-2006

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Tsjechië

Nummer van de steunmaatregel: N 432/2004

Benaming: Maatregel voor Boeing Česká en The Boeing Company

Doelstelling: Rechtsbescherming in het kader van de beëindiging van de kapitaalparticipicatie van The Boeing Company in AERO Vodochody a.s. (Luchtvaartindustrie)

Rechtsgrond: Usnesení vlády České republiky ze dne 6. října 2004 č. 973 o řešení situace ve společnosti AERO Vodochody a.s. a podmínkách ukončení účasti společnosti The Boeing Company v této společnosti

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/