Home

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 209 van 03/09/2002 blz. 0123 - 0123


Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

(2002/C 209/244)

(Voor de EER relevante tekst)

Overeenkomstig artikel 11, lid 8, van Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen is de Commissie verplicht de lidstaten van de stand van zaken met betrekking tot de verlening van vergunningen op de hoogte te houden. De voornaamste gegevens van de vergunningen die door de onder punt 2 vermelde instantie zijn verleend, staan hieronder vermeld.

1. Naam en adres van de spoorwegonderneming:

Wendelsteinbahn GmbH Kerschelweg 30 D - 83098 Brannenburg.

2. Verlenende instantie in het land van vestiging van de spoorwegonderneming:

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, Prinzregentenstraße 28, D - 80525 München.

3. Datum van het besluit:

4 augustus 1995.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. Nummer van de vergunning:

7975 VII/B2b-17192.

5. Voorwaarden en verplichtingen:

Voor het uitvoeren van: Personenvervoer en goederentransport. De vergunning is tot 31 december 2010 geldig.

6. Opmerkingen met betrekking tot de verlening, opschorting, intrekking of wijziging:

-

7. Verdere opmerkingen:

-

8. Contactpersoon bij de verlenende instantie:

(naam, telefoon- en faxnummer, alsmede e-mailadres)

Herr Hütter tel. (49) 89 21 62 25 52 fax (49) 89 21 62 23 70 e-mail: manfred.huetter@stmwvt.bayern.de