Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de berscherming van de gezondheid van werknemers die beroepsmatig aan monomeervinylchloride zijn bllotgesteld

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de berscherming van de gezondheid van werknemers die beroepsmatig aan monomeervinylchloride zijn bllotgesteld

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie