Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap

51976AC0370Douane-unie, belastingen, vervoerAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de GemeenschapPB C 131 van 12.06.1976, blz. 50-51 (NL, DA, DE, FR, EL, EN, IT)pdf31-03-1976http://http://