Home

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENINGEN ( EEG ) NO 1408/71 EN 574/72 BETREFFENDE DE EENMAKING VAN DE BETALINGSREGELING VAN DE GEZINSBIJSLAGEN AAN WERKNEMERS WIER GEZINSLEDEN IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN HET LAND VAN ARBEID WONEN

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENINGEN ( EEG ) NO 1408/71 EN 574/72 BETREFFENDE DE EENMAKING VAN DE BETALINGSREGELING VAN DE GEZINSBIJSLAGEN AAN WERKNEMERS WIER GEZINSLEDEN IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN HET LAND VAN ARBEID WONEN

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie