Home

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENINGEN ( EEG ) NO 1408/71 EN 574/72 BETREFFENDE DE EENMAKING VAN DE BETALINGSREGELING VAN DE GEZINSBIJSLAGEN AAN WERKNEMERS WIER GEZINSLEDEN IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN HET LAND VAN ARBEID WONEN

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENINGEN ( EEG ) NO 1408/71 EN 574/72 BETREFFENDE DE EENMAKING VAN DE BETALINGSREGELING VAN DE GEZINSBIJSLAGEN AAN WERKNEMERS WIER GEZINSLEDEN IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN HET LAND VAN ARBEID WONEN

51975PC0132vrij verkeer van werknemersVOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENINGEN ( EEG ) NO 1408/71 EN 574/72 BETREFFENDE DE EENMAKING VAN DE BETALINGSREGELING VAN DE GEZINSBIJSLAGEN AAN WERKNEMERS WIER GEZINSLEDEN IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN HET LAND VAN ARBEID WONENPB C 096 van 29.04.1975, blz. 4-9 (IT, EL, DA, EN, DE, NL, FR)pdf02-04-1975http://http://