Home

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE INZAKE EEN VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD STREKKENDE TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 907/73 VAN DE RAAD VAN 3 APRIL 1973 TOT INSTELLING VAN EEN EUROPEES FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE INZAKE EEN VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD STREKKENDE TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 907/73 VAN DE RAAD VAN 3 APRIL 1973 TOT INSTELLING VAN EEN EUROPEES FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING

51975AC0473bepalingen betreffende de instellingen, conjunctuurpolitiekADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE INZAKE EEN VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD STREKKENDE TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 907/73 VAN DE RAAD VAN 3 APRIL 1973 TOT INSTELLING VAN EEN EUROPEES FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKINGPB C 248 van 29.10.1975, blz. 2-7 (FR, NL, IT, EL, DA, DE, EN)pdf23-04-1975http://http://