Home

79/603/EGKS: Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 2 juli 1979 tot verlenging van Besluit 77/419/EGKS houdende opening van tariefpreferenties voor de produkten die onder deze Gemeenschap ressorteren en van oorsprong zijn uit Egypte

79/603/EGKS: Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 2 juli 1979 tot verlenging van Besluit 77/419/EGKS houdende opening van tariefpreferenties voor de produkten die onder deze Gemeenschap ressorteren en van oorsprong zijn uit Egypte

79/603/EGKS: Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 2 juli 1979 tot verlenging van Besluit 77/419/EGKS houdende opening van tariefpreferenties voor de produkten die onder deze Gemeenschap ressorteren en van oorsprong zijn uit Egypte

Publicatieblad Nr. L 169 van 07/07/1979 blz. 0014 - 0015


++++

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL , IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN ,

van 2 juli 1979

tot verlenging van Besluit 77/419/EGKS houdende opening van tariefpreferenties voor de produkten die onder deze Gemeenschap ressorteren en van oorsprong zijn uit Egypte

( 79/603/EGKS )

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL , IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN ,

Overwegende dat de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten , in afwachting van de inwerkingtreding van de op 18 januari 1977 ondertekende Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Arabische Republiek Egypte , autonoom en gelijktijdig Besluit 77/419/EGKS houdende opening van tariefpreferenties voor de produkten die onder deze Gemeenschap ressorteren en van oorsprong zijn uit Egypte ( 1 ) hebben aangenomen ; dat dit besluit is verlengd tot en met uiterlijk 30 juni 1979 bij Besluit 78/553/EGKS ( 2 ) ;

Overwegende dat bovengenoemde Overeenkomst nog niet in werking heeft kunnen treden en dat de geldigheidsduur van de autonome maatregelen met zes maanden dient te worden verlengd ;

In overeenstemming met de Commissie ,

BESLUITEN :

Artikel 1

De datum 30 juni 1979 in artikel 4 van Besluit 77/419/EGKS wordt vervangen door 31 december 1979 .

Artikel 2

De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van dit besluit .

Gedaan te Brussel , 2 juli 1979 .

De Voorzitter

M . O'KENNEDY

( 1 ) PB nr . L 169 van 7 . 7 . 1977 , blz . 27 .

( 2 ) PB nr . L 175 van 29 . 6 . 1978 , blz . 26 .