Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1068 van de Commissie van 27 juli 2018 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 5121) (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1068 van de Commissie van 27 juli 2018 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 5121) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(2), en met name artikel 10, lid 4,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong(3), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie(4) zijn in bepaalde lidstaten, waar gevallen van Afrikaanse varkenspest in tamme of wilde varkens zijn bevestigd („de betrokken lidstaten”), maatregelen op het gebied van de diergezondheid vastgesteld in verband met die ziekte. In de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit zijn bepaalde gebieden in de betrokken lidstaten afgebakend, die in de lijsten in de delen I tot en met IV van die bijlage zijn opgenomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende risiconiveaus op basis van de epidemiologische situatie van die ziekte. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU is verscheidene keren gewijzigd om rekening te houden met veranderingen in de epidemiologische situatie ten aanzien van Afrikaanse varkenspest in de Unie die in die bijlage moeten worden weerspiegeld. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU is laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1036 van de Commissie(5), naar aanleiding van recente gevallen van Afrikaanse varkenspest in Letland, Litouwen, Polen en Roemenië.

 2. Het risico van verspreiding van Afrikaanse varkenspest bij wilde dieren hangt samen met de natuurlijke trage verspreiding van die ziekte bij wilde varkens en met de risico's die aan menselijke activiteiten verbonden zijn, zoals is gebleken uit de recente epidemiologische ontwikkeling van de ziekte in de Unie en zoals is gedocumenteerd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in het op 14 juli 2015 gepubliceerde wetenschappelijk advies van het Panel voor diergezondheid en dierenwelzijn, het op 23 maart 2017 gepubliceerde wetenschappelijk verslag van de EFSA over het epidemiologisch onderzoek naar Afrikaanse varkenspest in de Baltische staten en Polen, en het op 7 november 2017 gepubliceerde wetenschappelijk verslag van de EFSA over het epidemiologisch onderzoek naar Afrikaanse varkenspest in de Baltische staten en Polen(6).

 3. Sinds de datum waarop Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1036 is vastgesteld, heeft de epidemiologische situatie ten aanzien van Afrikaanse varkenspest in de Unie zich ontwikkeld en hebben zich verdere gevallen van die ziekte voorgedaan die in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU moeten worden weerspiegeld.

 4. In juli 2018 zijn drie uitbraken van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij tamme varkens in de districten Chełm, Włodawa en Hrubieszów in Polen. Door deze uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij tamme varkens moet in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moeten deze door Afrikaanse varkenspest getroffen gebieden in Polen nu in de lijst in deel III in plaats van in deel II van die bijlage worden opgenomen.

 5. In juli 2018 zijn twee uitbraken van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij tamme varkens in de districten Marijampolė en Šiauliai in Litouwen. Door deze uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij tamme varkens moet in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moeten deze door Afrikaanse varkenspest getroffen gebieden in Litouwen nu in de lijst in deel III in plaats van in de delen I en II van die bijlage worden opgenomen.

 6. In juli 2018 is een uitbraak van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij tamme varkens in het district Kuldīga in Letland. Door deze uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij tamme varkens moet in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moet dit door Afrikaanse varkenspest getroffen gebied in Letland nu in de lijst in deel III in plaats van in deel II van die bijlage worden opgenomen.

 7. In juli 2018 zijn vier gevallen van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wilde varkens in de districten Kętrzyn, Kozienice en Lubartów in Polen. Door deze gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens moet in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moeten deze door Afrikaanse varkenspest getroffen gebieden in Polen nu in de lijst in deel II in plaats van in deel I van die bijlage worden opgenomen.

 8. In juli 2018 is een geval van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij een wild varken in het district Klaipėda in Litouwen. Door dit geval van Afrikaanse varkenspest bij een wild varken moet in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moet dit door Afrikaanse varkenspest getroffen gebied in Litouwen nu in de lijst in deel II van die bijlage worden opgenomen.

 9. Om rekening te houden met recente ontwikkelingen in de epidemiologische evolutie van Afrikaanse varkenspest in de Unie, en met het oog op de proactieve bestrijding van de met de verspreiding van die ziekte samenhangende risico's, moeten voor Letland, Litouwen en Polen nieuwe gebieden met een hoog risico van voldoende omvang worden afgebakend en in de lijst in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU worden opgenomen. Die bijlage moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 10. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 juli 2018.

Voor de Commissie

Vytenis Andriukaitis

Lid van de Commissie

BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt vervangen door:

De volgende gebieden in Tsjechië:

 • okres Uherské Hradiště,

 • okres Kroměříž,

 • okres Vsetín,

 • katastrální území obcí v okrese Zlín:

  • Bělov,

  • Biskupice u Luhačovic,

  • Bohuslavice nad Vláří,

  • Brumov,

  • Bylnice,

  • Divnice,

  • Dobrkovice,

  • Dolní Lhota u Luhačovic,

  • Drnovice u Valašských Klobouk,

  • Halenkovice,

  • Haluzice,

  • Hrádek na Vlárské dráze,

  • Hřivínův Újezd,

  • Jestřabí nad Vláří,

  • Kaňovice u Luhačovic,

  • Kelníky,

  • Kladná-Žilín,

  • Kochavec,

  • Komárov u Napajedel,

  • Křekov,

  • Lipina,

  • Lipová u Slavičína,

  • Ludkovice,

  • Luhačovice,

  • Machová,

  • Mirošov u Valašských Klobouk,

  • Mysločovice,

  • Napajedla,

  • Návojná,

  • Nedašov,

  • Nedašova Lhota,

  • Nevšová,

  • Otrokovice,

  • Petrůvka u Slavičína,

  • Pohořelice u Napajedel,

  • Polichno,

  • Popov nad Vláří,

  • Poteč,

  • Pozlovice,

  • Rokytnice u Slavičína,

  • Rudimov,

  • Řetechov,

  • Sazovice,

  • Sidonie,

  • Slavičín,

  • Smolina,

  • Spytihněv,

  • Svatý Štěpán,

  • Šanov,

  • Šarovy,

  • Štítná nad Vláří,

  • Tichov,

  • Tlumačov na Moravě,

  • Valašské Klobouky,

  • Velký Ořechov,

  • Vlachova Lhota,

  • Vlachovice,

  • Vrbětice,

  • Žlutava.

De volgende gebieden in Estland:

 • Hiiu maakond.

De volgende gebieden in Hongarije:

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

De volgende gebieden in Letland:

 • Aizputes novads,

 • Alsungas novads,

 • Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

 • Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

 • Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

 • Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

 • Vaiņodes novads,

 • Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

De volgende gebieden in Litouwen:

 • Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

 • Kazlų Rūdos savivaldybė,

 • Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

 • Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

 • Pagėgių savivaldybė,

 • Plungės rajono savivaldybė,

 • Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

 • Rietavo savivaldybė,

 • Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

 • Šilalės rajono savivalybė,

 • Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

 • Tauragės rajono savivaldybė,

De volgende gebieden in Polen:

 • w województwie warmińsko-mazurskim:

  • gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

  • gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

  • gmina Pozezdrze, część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Budry położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

  • gmina Ruciane — Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

  • gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

  • gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

  • gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

  • gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i Korsze w powiecie kętrzyńskim,

  • gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

  • część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

  • gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

  • powiat miejski Elbląg.

 • w województwie podlaskim:

  • gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

  • gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

  • gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

  • gmina Poświętne w powiecie białostockim,

  • gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

  • gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

  • gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

  • gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 • w województwie mazowieckim:

  • gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

  • gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

  • gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

  • gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

  • powiat miejski Ostrołęka,

  • powiat ostrowski,

  • gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

  • gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

  • gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

  • gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin — Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

  • gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

  • gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

  • gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

  • gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

  • gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

  • gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

  • gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

  • gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

  • powiat żyrardowski,

  • gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

  • gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

  • gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

  • gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

  • gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 • w województwie lubelskim:

  • gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

  • gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 w powiecie łęczyńskim,

  • gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

  • gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

  • gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

  • gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

  • gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

  • gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

  • gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Siennica Różana położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno — wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

  • gmina Łaszczów, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

  • powiat miejski Lublin.

De volgende gebieden in Roemenië:

 • Galați county,

 • Vrancea county,

 • Buzău county,

 • Cluj county,

 • Maramureș county,

 • Bistrița county,

 • Arad county with the following delimitation:

  • In the North side of the line described by following localities:

   • Macea

   • Șiria

   • Bârzava

   • Toc, which is junction with National Road no. 7

   • North of National Road no. 7

 • Hunedoara county with the following delimitation:

  • North of the line described by following localities:

   • Brănișca

   • Deva municipality

   • Turdaș

   • Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7

   • North of National Road no. 7

 • Alba county with the following delimitation:

  • North of National Road no. 7

 • Vaslui county,

 • Bacau county,

 • Covasna county,

 • Prahova county,

 • Ilfov county,

 • Giurgiu county.

De volgende gebieden in Tsjechië:

 • katastrální území obcí v okrese Zlín:

  • Bohuslavice u Zlína,

  • Bratřejov u Vizovic,

  • Březnice u Zlína,

  • Březová u Zlína,

  • Březůvky,

  • Dešná u Zlína,

  • Dolní Ves,

  • Doubravy,

  • Držková,

  • Fryšták,

  • Horní Lhota u Luhačovic,

  • Horní Ves u Fryštáku,

  • Hostišová,

  • Hrobice na Moravě,

  • Hvozdná,

  • Chrastěšov,

  • Jaroslavice u Zlína,

  • Jasenná na Moravě,

  • Karlovice u Zlína,

  • Kašava,

  • Klečůvka,

  • Kostelec u Zlína,

  • Kudlov,

  • Kvítkovice u Otrokovic,

  • Lhota u Zlína,

  • Lhotka u Zlína,

  • Lhotsko,

  • Lípa nad Dřevnicí,

  • Loučka I,

  • Loučka II,

  • Louky nad Dřevnicí,

  • Lukov u Zlína,

  • Lukoveček,

  • Lutonina,

  • Lužkovice,

  • Malenovice u Zlína,

  • Mladcová,

  • Neubuz,

  • Oldřichovice u Napajedel,

  • Ostrata,

  • Podhradí u Luhačovic,

  • Podkopná Lhota,

  • Provodov na Moravě,

  • Prštné,

  • Příluky u Zlína,

  • Racková,

  • Raková,

  • Salaš u Zlína,

  • Sehradice,

  • Slopné,

  • Slušovice,

  • Štípa,

  • Tečovice,

  • Trnava u Zlína,

  • Ublo,

  • Újezd u Valašských Klobouk,

  • Velíková,

  • Veselá u Zlína,

  • Vítová,

  • Vizovice,

  • Vlčková,

  • Všemina,

  • Vysoké Pole,

  • Zádveřice,

  • Zlín,

  • Želechovice nad Dřevnicí.

De volgende gebieden in Estland:

 • Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

De volgende gebieden in Hongarije:

 • Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

De volgende gebieden in Letland:

 • Ādažu novads,

 • Aglonas novads,

 • Aizkraukles novads,

 • Aknīstes novads,

 • Alojas novads,

 • Alūksnes novads,

 • Amatas novads,

 • Apes novads,

 • Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,

 • Babītes novads,

 • Baldones novads,

 • Baltinavas novads,

 • Balvu novads,

 • Bauskas novads,

 • Beverīnas novads,

 • Brocēnu novada Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Brocēnu pilsēta,

 • Burtnieku novads,

 • Carnikavas novads,

 • Cēsu novads,

 • Cesvaines novads,

 • Ciblas novads,

 • Dagdas novads,

 • Daugavpils novads,

 • Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,

 • Dundagas novads,

 • Engures novads,

 • Ērgļu novads,

 • Garkalnes novads,

 • Gulbenes novads,

 • Iecavas novads,

 • Ikšķiles novads,

 • Ilūkstes novads,

 • Inčukalna novads,

 • Jaunjelgavas novads,

 • Jaunpiebalgas novads,

 • Jaunpils novads,

 • Jēkabpils novads,

 • Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

 • Kandavas novads,

 • Kārsavas novads,

 • Ķeguma novads,

 • Ķekavas novads,

 • Kocēnu novads,

 • Kokneses novads,

 • Krāslavas novads,

 • Krimuldas novads,

 • Krustpils novads,

 • Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

 • Lielvārdes novads,

 • Līgatnes novads,

 • Limbažu novads,

 • Līvānu novads,

 • Lubānas novads,

 • Ludzas novads,

 • Madonas novads,

 • Mālpils novads,

 • Mārupes novads,

 • Mazsalacas novads,

 • Mērsraga novads,

 • Naukšēnu novads,

 • Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,

 • Ogres novads,

 • Olaines novads,

 • Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

 • Pārgaujas novads,

 • Pļaviņu novads,

 • Preiļu novads,

 • Priekuļu novads,

 • Raunas novads,

 • republikas pilsēta Daugavpils,

 • republikas pilsēta Jelgava,

 • republikas pilsēta Jēkabpils,

 • republikas pilsēta Jūrmala,

 • republikas pilsēta Rēzekne,

 • republikas pilsēta Valmiera,

 • Rēzeknes novads,

 • Riebiņu novads,

 • Rojas novads,

 • Ropažu novads,

 • Rugāju novads,

 • Rundāles novads,

 • Rūjienas novads,

 • Salacgrīvas novads,

 • Salas novads,

 • Salaspils novads,

 • Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

 • Saulkrastu novads,

 • Sējas novads,

 • Siguldas novads,

 • Skrīveru novads,

 • Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

 • Smiltenes novads,

 • Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

 • Strenču novads,

 • Talsu novads,

 • Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,

 • Tukuma novads,

 • Valkas novads,

 • Varakļānu novads,

 • Vārkavas novads,

 • Vecpiebalgas novads,

 • Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,

 • Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

 • Viesītes novads,

 • Viļakas novads,

 • Viļānu novads,

 • Zilupes novads.

De volgende gebieden in Litouwen:

 • Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,

 • Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

 • Anykščių rajono savivaldybė,

 • Biržų miesto savivaldybė,

 • Biržų rajono savivaldybė,

 • Druskininkų savivaldybė,

 • Elektrėnų savivaldybė,

 • Ignalinos rajono savivaldybė,

 • Jonavos rajono savivaldybė,

 • Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,

 • Kaišiadorių miesto savivaldybė,

 • Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

 • Kalvarijos savivaldybė,

 • Kauno miesto savivaldybė,

 • Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

 • Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

 • Kupiškio rajono savivaldybė,

 • Marijampolės savivaldybė,

 • Molėtų rajono savivaldybė,

 • Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,

 • Panevėžio rajono savivaldybė,

 • Pasvalio rajono savivaldybė,

 • Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

 • Prienų miesto savivaldybė,

 • Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

 • Rokiškio rajono savivaldybė,

 • Šalčininkų rajono savivaldybė,

 • Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

 • Širvintų rajono savivaldybė,

 • Švenčionių rajono savivaldybė,

 • Telšių rajono savivaldybė,

 • Ukmergės rajono savivaldybė,

 • Utenos rajono savivaldybė,

 • Vilniaus miesto savivaldybė,

 • Vilniaus rajono savivaldybė,

 • Vilkaviškio rajono savivaldybė,

 • Visagino savivaldybė,

 • Zarasų rajono savivaldybė.

De volgende gebieden in Polen:

 • w województwie warmińsko-mazurskim:

  • gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

  • gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

  • powiat olecki,

  • gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

  • gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

  • gminy Barciany i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

  • gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,

  • część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

  • część gminy Budry położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Węgorzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

 • w województwie podlaskim:

  • powiat grajewski,

  • gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

  • gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

  • powiat miejski Łomża,

  • gminy, Mielnik, Nurzec — Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

  • gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

  • gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

  • część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

  • gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

  • gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

  • gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

  • gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

  • gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

  • powiat miejski Suwałki,

  • powiat augustowski,

  • gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

  • powiat miejski Białystok.

 • w województwie mazowieckim:

  • gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

  • powiat łosicki,

  • gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

  • gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

  • gmina Joniec w powiecie płońskim,

  • gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

  • gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

  • część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

  • gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

  • gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

  • powiat warszawski zachodni,

  • powiat legionowski,

  • powiat otwocki,

  • powiat piaseczyński,

  • powiat pruszkowski,

  • gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

  • gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

  • gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

  • część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

  • powiat miejski Warszawa.

 • w województwie lubelskim:

  • gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy — wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

  • gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

  • gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

  • powiat miejski Biała Podlaska,

  • część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

  • gminy Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę biegnącą do wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów w powiecie lubartowskim,

  • gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

  • gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

  • gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

  • gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

  • gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

  • część gminy wiejskiej Chełm położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

  • gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

De volgende gebieden in Letland:

 • Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96

 • Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9

 • Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104

 • Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts,

 • Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

 • Neretas novada Mazzalves pagasts,

 • Ozolnieku novada Salgales pagasts,

 • Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts

 • Tērvetes novada Bukaišu pagasts

 • Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

De volgende gebieden in Litouwen:

 • Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,

 • Alytaus miesto savivaldybė,

 • Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

 • Birštono savivaldybė,

 • Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

 • Joniškio rajono savivaldybė,

 • Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

 • Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

 • Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

 • Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

 • Lazdijų rajono savivaldybė,

 • Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

 • Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

 • Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

 • Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

 • Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

 • Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

 • Šiaulių miesto savivaldybė,

 • Šiaulių rajono savivaldybė,

 • Trakų rajono savivaldybė,

 • Varėnos rajono savivaldybė.

De volgende gebieden in Polen:

 • w województwie warmińsko-mazurskim:

  • gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim

 • w województwie podlaskim:

  • gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

  • gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

  • gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

  • gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

  • gmina Goniądz w powiecie monieckim

 • w województwie mazowieckim:

  • gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

  • gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

  • gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,

  • gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

  • powiat miejski Siedlce,

 • w województwie lubelskim:

  • gminy Białopole, Dubienka, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy wiejskiej Chełm położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie na zachód i na północ od powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

  • powiat miejski Chełm,

  • część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Siennica Różana położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno — wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

  • gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

  • część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

  • gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

  • gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

  • gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny — zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,

  • gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,

  • gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;

  • gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

  • gmina Baranów w powiecie puławskim,

  • gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

De volgende gebieden in Roemenië:

 • Satu Mare county,

 • Tulcea county,

 • Constanța county,

 • Bihor county,

 • Salaj county

 • Brăila county,

 • Ialomița county,

 • Călărași county.

De volgende gebieden in Italië:

 • tutto il territorio della Sardegna.

”.

BIJLAGE