Home

Besluit (GBVB) 2015/1524 van de Raad van 14 september 2015 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

Besluit (GBVB) 2015/1524 van de Raad van 14 september 2015 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen(1) vastgesteld.

  2. Op 13 maart 2015 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2015/432(2) vastgesteld, waarbij de maatregelen met zes maanden zijn verlengd.

  3. Gezien de aanhoudende ondermijning en bedreiging van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne moet Besluit 2014/145/GBVB worden gewijzigd en moeten deze maatregelen nogmaals met zes maanden worden verlengd.

  4. Op grond van een evaluatie door de Raad moeten de vermeldingen in de bijlage worden gewijzigd, en moet de vermelding voor één overleden persoon worden geschrapt.

  5. Besluit 2014/145/GBVB moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/145/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

  1. In artikel 6 wordt de tweede alinea vervangen door:

    „Dit besluit is van toepassing tot en met 15 maart 2016.”.

  2. De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 14 september 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Asselborn

BIJLAGE

De volgende persoon wordt geschrapt van de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

72.

Oleksiy Borisovych MOZGOVY

De vermeldingen voor de volgende personen en voor één entiteit in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB worden vervangen door de onderstaande vermeldingen:

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сер Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Geboortedatum: 26.11.1972

Geboorteplaats: Beltsy (Bălți), nu Republiek Moldavië

Aksyonov is op 27 februari 2014 in de Verkhovna Rada (Hoge Raad) van de Krim, in aanwezigheid van pro-Russische gewapende mannen, verkozen tot „minister-president van de Krim”. Zijn „verkiezing” is op 1 maart 2014 ongrondwettelijk verklaard door Oleksandr Turchynov. Aksyonov heeft actief geijverd voor het op 16 maart 2014 geplande „referendum”. Sedert 9 oktober 2014 is hij het „hoofd” van de zogenaamde „Republiek van de Krim”.

Lid van het presidium van de Russische staatsraad.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

(Владимир Андреевич Константинов)

Geboortedatum: 19.11.1956

Geboorteplaats: Vladimirovka (ook bekend als Vladimirovca), regio Slobozia, Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië (thans de Republiek Moldavië) of

Bogomol, Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië

Als voorzitter van de Hoge Raad van de Autonome Republiek van de Krim heeft Konstantinov een belangrijke rol gespeeld in de door de Verkhovna Rada genomen beslissingen over het „referendum” gericht tegen de territoriale integriteit van Oekraïne, en heeft hij de kiezers opgeroepen vóór onafhankelijkheid van de Krim te stemmen.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

(Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Geboortedatum: 15.8.1976

Geboorteplaats: Ulan-Ude, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Buryat

(Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek)

Als voormalige vicevoorzitter van de Raad van ministers van de Krim heeft Temirgaliev een belangrijke rol gespeeld in de door de Verkhovna Rada genomen beslissingen over het „referendum” gericht tegen de territoriale integriteit van de Krim. Hij heeft actief geijverd voor integratie van de Krim in de Russische Federatie.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich Berezovskiy

(Денис Валентинович Березовский)

Geboortedatum: 15.7.1974

Geboorteplaats: Kharkiv, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Berezovskiy is op 1 maart 2014 benoemd tot commandant van de Oekraïense marine, maar heeft nadien trouw gezworen aan het leger van de Krim, en zodoende zijn eed aan de Oekraïense marine gebroken.

Hij werd vervolgens benoemd tot plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte Zeevloot van de Russische Federatie.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

(Алексей Михайлович Чалый)

Geboortedatum: 13.6.1961

Geboorteplaats: Moskou of Sebastopol

Chaliy is op 23 februari 2014 door het volk uitgeroepen tot „burgemeester van Sebastopol” en hij heeft deze „uitverkiezing” aanvaard. Hij heeft er actief voor geijverd dat Sebastopol na het op 16 maart 2014 geplande „referendum” een aparte entiteit van de Russische Federatie zou worden. Hij heeft het Verdrag betreffende de aanneming van de Republiek Krim door Rusland ondertekend. voorzitter van de Wetgevende Vergadering van de stad Sebastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatolyevich Zima

(Пётр Анатольевич Зима)

Geboortedatum: 29.3.1965

Zima is op 3 maart 2014 door „minister-president” Aksyonov benoemd tot nieuw hoofd van de Veiligheidsdienst van de Krim (SBU) en hij heeft deze benoeming aanvaard. Hij heeft relevante informatie, waaronder een databank, doorgespeeld aan de Russische Inlichtingendienst (SBU). Daartoe behoorde ook informatie over pro-Europese Maidan-activisten en mensenrechtenverdedigers van de Krim. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de acties die moesten voorkomen dat de Oekraïense autoriteiten het grondgebied van de Krim zouden controleren. Op 11 maart 2014 hebben voormalige SBU-officieren van de Krim de vorming van een onafhankelijke Veiligheidsdienst van de Krim afgekondigd.

17.3.2014

7.

Yuriy Gennadyevich Zherebtsov

(Юрий Геннадиевич Жеребцов)

Geboortedatum: 19.11.1969

Geboorteplaats: Izmail, regio Odessa, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne of Odessa

Raadgever van de voorzitter van de Verkhovna Rada van de Krim; één van de belangrijkste organisatoren van het „referendum” van 16 maart 2014 gericht tegen de territoriale integriteit van Oekraïne. Lid van de civiele kamer van de zogenaamde „Republiek Krim”.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

(Сергей Павлович Цеков)

Geboortedatum: 29.9.1953 of 23.9.1953

Geboorteplaats: Simferopol

Vicevoorzitter van de Verkhovna Rada; Tsekov heeft samen met Sergey Aksyonov het initiatief genomen tot het ongrondwettelijke ontslag van de regering van de Autonome Republiek van de Krim. Hij heeft Vladimir Konstantinov hierbij betrokken door hem met ontslag te bedreigen. Hij heeft openlijk erkend dat parlementsleden van de Krim het initiatief hebben genomen om Russische soldaten te verzoeken de Verkhovna Rada van de Krim over te nemen. Hij was een van de eerste leiders van de Krim die openlijk hebben gepleit voor de annexatie van de Krim bij Rusland.

Lid van de Federatieraad van de Russische Federatie namens de zogenaamde „Republiek Krim”.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

(Виктор Алексеевич Озеров)

Geboortedatum: 5.1.1958

Geboorteplaats: Abakan, Chakassië

Voorzitter van de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Ozerov, namens de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad, in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

(Владимир Михайлович Джабаров)

Geboortedatum: 29.9.1952

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Internationale Zaken van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Dzhabarov, namens de Commissie Internationale Zaken van de Federatieraad, in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

(Андрей Александрович Клишас)

Geboortedatum: 9.11.1972

Geboorteplaats: Sverdlovsk

Voorzitter van de Commissie grondwettelijk recht van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Klishas in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne. In openbare verklaringen heeft Klishas geprobeerd een Russische militaire interventie in Oekraïne te rechtvaardigen door te beweren dat de Oekraïense president zijn steun verleent aan de oproep van de Krimse autoriteiten, gericht aan de president van de Russische Federatie, om de burgers van de Krim op alle mogelijke manieren bijstand te verlenen en te verdedigen.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

(Николай Иванович Рыжков)

Geboortedatum: 28.9.1929

Geboorteplaats: Dyleevka, regio Donetsk, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Lid van de Commissie federale aangelegenheden, regionaal beleid en het noorden van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Ryzhkov in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

(Евгений Викторович Бушмин)

Geboortedatum: 4.10.1958

Geboorteplaats: Lopatino, regio Sergachiisky, Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek Rusland

Vicevoorzitter van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Bushmin in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

(Александр Борисович Тотоонов)

Geboortedatum: 3.4.1957

Geboorteplaats: Ordzhonikidze, Noord-Ossetië

Lid van de Commissie cultuur, wetenschap en informatie van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Totoonov in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

(Олег Евгеньевич Пантелеев)

Geboortedatum: 21.7.1952

Geboorteplaats: Zhitnikovskoe, regio Kurgan

Voormalige eerste vicevoorzitter van de Commissie Parlementaire Zaken van de Federatieraad.

Op 1 maart 2014 heeft Panteleev in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

(Сергей Михайлович Миронов)

Geboortedatum: 14.2.1953

Geboorteplaats: Pushkin, regio Leningrad

Lid van de Raad van de Doema; leider van de fractie „Eerlijk Rusland” in de Doema van de Russische Federatie.

Initiatiefnemer van de wet op grond waarvan de Russische Federatie, onder het voorwendsel van bescherming van Russische burgers, delen van het grondgebied van een vreemd land in de Federatie kan opnemen, zonder toestemming van dat land of zonder internationaal verdrag.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

(Сергей Владимирович Железняк)

Geboortedatum: 30.7.1970

Geboorteplaats: St.-Petersburg (voorheen Leningrad)

Vicevoorzitter van de Doema van de Russische Federatie.

Steunt actief de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van de Krim. Hij was aanvoerder van de betoging voor de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

(Леонид Эдуардович Слуцкий)

Geboortedatum: 4.1.1968

Geboorteplaats: Moskou

Voorzitter van de Commissie voor het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) van de Doema van de Russische Federatie (lid van LDPR).

Steunt actief de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van de Krim.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

(Александр Викторович Витко)

Geboortedatum: 13.9.1961

Geboorteplaats: Vitebsk (Socialistische Sovjetrepubliek Belarus)

Commandant van de Zwarte Zeevloot, viceadmiraal.

Voert het bevel over Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied hebben bezet.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Geboortedatum: 2.7.1958

Geboorteplaats: Siva, regio Perm, USSR

Commandant van het westelijke militair district van Rusland, waarvan eenheden op de Krim zijn ingezet. Hij is verantwoordelijk voor een deel van de Russische militaire aanwezigheid op de Krim die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnt, en heeft de autoriteiten van de Krim geholpen het publieke protest te smoren tegen het voornemen een „referendum” te organiseren en aansluiting te zoeken bij Rusland.

17.3.2014

21.

Galkin, Viktorovich Aleksandr

(Александр Викторович Галкин)

Geboortedatum: 22.3.1958

Geboorteplaats: Ordzhonikidze, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Noord-Ossetië

Zuidelijk militair district van Rusland, waarvan troepen op de Krim aanwezig zijn; de Zwarte Zeevloot staat onder bevel van Galkin; een groot deel van de troepenbeweging naar de Krim is via het zuidelijke militaire district verlopen.

Commandant van het zuidelijke militaire district („ZMD”) van Rusland. Eenheden van het ZMD worden ingezet op de Krim. Hij is verantwoordelijk voor een deel van de Russische militaire aanwezigheid op de Krim die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnt, en heeft de autoriteiten van de Krim geholpen het publieke protest te smoren tegen het voornemen een „referendum” te organiseren en aansluiting te zoeken bij Rusland. Daarbij komt nog dat de Zwarte Zeevloot onder controle staat van het militair district.

17.3.2014

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Geboortedatum: 21.12.1963

Geboorteplaats: Moskou

Vicepremier van de Russische Federatie. Heeft openlijk opgeroepen tot annexatie van de Krim.

21.3.2014

23.

Glazyev, Yurievich Sergey

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Geboortedatum: 1.1.1961

Geboorteplaats: Zaporozhye, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Adviseur van de president van de Russische Federatie. Heeft openlijk opgeroepen tot annexatie van de Krim.

21.3.2014

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova (geboren Tyutina)

(Валентина Ивановна Матвиенко (geboren Тютина))

Geboortedatum: 7.4.1949

Geboorteplaats: Shepetovka, regio Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky), Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Voorzitter van de Federatieraad. Heeft op 1 maart 2014 openlijk de inzet van Russische troepen in Oekraïne gesteund in de Federatieraad.

21.3.2014

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

(Сергей Евгеньевич Нарышкин)

Geboortedatum: 27.10.1954

Geboorteplaats: St.-Petersburg (voorheen Leningrad)

Voorzitter van de Doema. Heeft openlijk de inzet van Russische troepen in Oekraïne gesteund. Heeft openlijk het Verdrag tot hereniging van Rusland en de Krim en de bijbehorende federale constitutionele wet gesteund.

21.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Geboortedatum: 26.4.1954

Geboorteplaats: Moskou

Op 9 december 2013 bij presidentieel decreet benoemd tot hoofd van het persbureau „Rossiya Segodnya” van de Russische Federatie.

Spilfiguur van de regeringspropaganda ter verdediging van het inzetten van Russische troepen in Oekraïne.

21.3.2014

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

(Александр Михайлович Носатов)

Geboortedatum: 27.3.1963

Geboorteplaats: Sebastopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte Zeevloot, divisieadmiraal.

Bevelhebber van de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied bezetten.

21.3.2014

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

(Валерий Владимирович Куликов)

Geboortedatum: 1.9.1956

Geboorteplaats: Zaporozhye, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte Zeevloot, divisieadmiraal.

Bevelhebber van de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied bezetten.

21.3.2014

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

(Владислав Юрьевич Сурков)

Geboortedatum: 21.9.1964

Geboorteplaats: Solntsevo, regio Lipetsk

Assistent van de president van de Russische Federatie. Heeft op de Krim mede het proces georganiseerd waarbij plaatselijke gemeenschappen van de Krim werden gemobiliseerd om acties op te zetten ter ondermijning van de Oekraïense autoriteiten op de Krim.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigoryevich Malyshev

(Михаил Григорьевич Малышев)

Geboortedatum: 10.10.1955

Geboorteplaats: Simferopol,Krim

Voorzitter van de kiescommissie op de Krim. Verantwoordelijk voor het beheer van het „referendum” op de Krim. Onder het Russisch systeem verantwoordelijk voor het ondertekenen van de resultaten van het „referendum”.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich Medvedev

(Валерий Кириллович Медведев)

Geboortedatum: 21.8.1946

Geboorteplaats: Shmakovka, regio Primorsky

Voorzitter van de kiescommissie op de Krim. Verantwoordelijk voor het beheer van het „referendum” op de Krim. Onder het Russisch systeem verantwoordelijk voor het ondertekenen van de resultaten van het „referendum”.

21.3.2014

32.

Luitenant-generaal Igor Nikolaevich (Mykolayovich) Turchenyuk

(Игорь Николаевич Турченюк)

Geboortedatum: 5.12.1959

Geboorteplaats: Osh, Socialistische Sovjetrepubliek Kirgizië

De facto commandant van de op de Krim ingezette Russische troepen (die Rusland officieel „plaatselijke zelfverdedigingsmilities” blijft noemen). Plaatsvervangend commandant van het zuidelijke militaire district.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna Mizulina (geboren Dmitriyeva)

(Елена Борисовна Мизулина (geboren Дмитриева)

Geboortedatum: 9.12.1954

Geboorteplaats: Bui, regio Kostroma

Afgevaardigde in de Doema. Opsteller en mede-indiener van recente wetgevingsvoorstellen in Rusland waardoor het voor regio's van andere landen mogelijk zou zijn geworden zich bij Rusland aan te sluiten zonder voorafgaande instemming van hun centrale autoriteiten.

21.3.2014

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

(Дмитрий Николаевич Козак)

Geboortedatum: 7.11.1958

Geboorteplaats: Bandurovo, regio Kirovograd, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Viceminister-president. Belast met het toezicht op de integratie van de geannexeerde Autonome Republiek Krim in de Russische Federatie.

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

(Олег Евгеньевич Белавенцев)

Geboortedatum: 15.9.1949

Geboorteplaats: Moskou

Gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het zogeheten „Federale District Krim”, niet-permanent lid van de Russische Veiligheidsraad. Is belast met de uitvoering van de grondwettelijke prerogatieven van het Russische staatshoofd op het grondgebied van de geannexeerde Autonome Republiek Krim.

29.4.2014

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

(Олег Генрихович Савельев)

Geboortedatum: 27.10.1965

Geboorteplaats: Leningrad

minister voor Krimzaken. Belast met de integratie van de geannexeerde Autonome Republiek Krim in de Russische Federatie.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

(Сергей Иванович Меняйло)

Geboortedatum: 22.8.1960

Geboorteplaats: Alagir, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Noord-Ossetië,

Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek Rusland

Gouverneur van de geannexeerde Oekraïense stad Sebastopol.

29.4.2014

38.

Olga Fedorovna Kovitidi

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Geboortedatum: 7.5.1962

Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Lid van de Raad van de Russische Federatie namens de geannexeerde Autonome Republiek Krim.

29.4.2014

40.

Sergei Ivanovich Neverov

(Сергей Иванович Неверов)

Geboortedatum: 21.12.1961

Geboorteplaats: Tashtagol, USSR

Vicevoorzitter van de Doema, „Verenigd Rusland”. Mede-indiener van wetgeving met het oog op de integratie van de Autonome Republiek Krim in de Russische Federatie.

29.4.2014

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Geboortedatum: 28.3.1957

Geboorteplaats: Podolsk, Moskou Oblast

Directeur van de GRU (hoofddirectoraat inlichtingen), plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie, luitenant-generaal. Verantwoordelijk voor de activiteiten van GRU-functionarissen in Oost-Oekraïne.

29.4.2014

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

(Валерий Васильевич Герасимов)

Geboortedatum: 8.9.1955

Geboorteplaats: Kazan

Hoofd van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie, eerste viceminister van Defensie van de Russische Federatie, generaal van de landmacht. Verantwoordelijk voor de grootschalige stationering van Russische troepen langs de grens met Oekraïne en voor het uitblijven van enige de-escalatie van de situatie.

29.4.2014

43.

German Prokopiv

Actief als leider van de „Garde van Loegansk”. Nam deel aan de bezetting van het regionale kantoor van de veiligheidsdienst te Loegansk. Onderhoudt nauwe banden met het zogeheten „Leger van het Zuid-Oosten”.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich Bolotov

(Валерий Дмитриевич Болотов)

Geboortedatum: 13.2.1970

Geboorteplaats: Loegansk

Een van de leiders van de separatistische groepering „Leger van het Zuid-Oosten”, die het gebouw van de veiligheidsdienst van de regio Loegansk bezette. Gepensioneerd officier. Voorafgaand aan de bezetting van het gebouw waren hij en andere medeplichtigen in het bezit van wapens die kennelijk op illegale wijze door Rusland en door lokale criminele groeperingen waren verstrekt.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Geboortedatum: 26.1.1972

Geboorteplaats: Donetsk

Voormalig hoofd van de „Republiek Donetsk”, actief als deelnemer aan en organisator van separatistische acties, coördinator van het optreden van de „Russische toeristen” in Donetsk. Stond mede aan de wieg van het „Burgerinitiatief van Donbass voor de Euraziatische Unie”. Zogenaamde „voorzitter” van de „Volksraad van de Volksrepubliek Donetsk”.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Geboortedatum: 9.5.1981 of 9.5.1982

Geboorteplaats: Makiikva (Donetsk oblast)

Een van de leiders van de „Volksrepubliek Donetsk”. Nam deel aan de bestorming en bezetting van het gebouw van de regionale overheid. Actief als woordvoerder van de separatisten. Zogeheten „vicevoorzitter” van de „Volksraad” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

29.4.2014

47.

Tsyplakov Sergey Gennadevich

Geboortedatum: 1.5.1983

Geboorteplaats: Khartsyzsk, Donetsk Oblast

Een van de leiders van de ideologisch radicale organisatie Volksmilitie van Donbas. Nam actief deel aan de bezetting van een aantal overheidsgebouwen in de regio Donetsk.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich Girkin

(Игорь Всеволодович Гиркин), ook bekend als Igor Strelkov (Ihor Strielkov)

Geboortedatum: 17.12.1970

Geboorteplaats: Moskou

Geldt als personeelslid van het hoofddirectoraat inlichtingen van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie (GRU). Was betrokken bij incidenten in Sloviansk. Hij is medewerker voor veiligheidsaangelegenheden van Sergey Aksionov, die zichzelf heeft uitgeroepen tot premier van de Krim. Hoofd van de publieke beweging „Novorossia”.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

(Вячеслав Викторович Володин)

Geboortedatum: 4.2.1964

Geboorteplaats: Alekseevka, regio Saratov.

Eerste vicechef-staf van de presidentiële kanselarij van Rusland. Belast met het toezicht op de politieke integratie van de geannexeerde Oekraïense regio Krim in de Russische Federatie.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich Shamanov

(Владимир Анатольевич Шаманов)

Geboortedatum: 15.2.1957

Geboorteplaats: Barnaul.

Commandant van de Russische luchtlandingstroepen, kolonel-generaal. Is vanuit deze leidinggevende positie verantwoordelijk voor de inzet van Russische luchtlandingstroepen op de Krim.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

(Владимир Николаевич Плигин)

Geboortedatum: 19.5.1960

Geboorteplaats: Ignatovo,

Vologodsk Oblast, USSR.

Voorzitter van de Commissie grondwettelijk recht van de Doema. Verantwoordelijk voor het faciliteren van de vaststelling van wetgeving betreffende de annexatie van de Krim en Sebastopol bij de Russische Federatie.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич Ярош)

Geboortedatum:: 30.1.1971 of 16.3.1966

Geboorteplaats: Skvortsovo, regio Simferopol, Krim

Hoofd van het bureau voor de Krim van de federale migratiedienst. Verantwoordelijk voor de systematische en versnelde afgifte van Russische paspoorten voor ingezetenen van de Krim.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

(Олег Григорьевич Козюра)

Geboortedatum: 19.12.1962

Geboorteplaats: Zaporozhye

Hoofd van het bureau voor de Krim van de federale migratiedienst. Verantwoordelijk voor de systematische en versnelde afgifte van Russische paspoorten voor ingezetenen van Sebastopol.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Geboortedatum: 2.5.1965

Geboorteplaats: Sloviansk (Donetsk oblast)

Voormalige door zichzelf benoemde burgemeester van Slaviansk. Ponomariov heeft Vladimir Poetin opgeroepen Russische strijdkrachten te sturen ter bescherming van de stad en heeft hem later verzocht wapens te leveren. Medestanders van Ponomariov zijn betrokken bij kidnappingen; zij hebben Irma Krat en Simon Ostrovsky, een reporter van Vice News, gevangen genomen; beiden zijn later weer vrijgelaten. Zij hebben militaire waarnemers (ingezet in het kader van het Weens Document van de OVSE) gevangen gehouden. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich Bezler

(Игорь Николаевич Безлер), ook bekend als Bes (duivel)

Geboortedatum: 30.12.1965

Geboorteplaats: Simferopol, Krim

Een van de leiders van de militie die zichzelf in Horlivka heeft uitgeroepen. Heeft de controle overgenomen over het gebouw waar het bureau van de Oekraïense veiligheidsdienst in de regio Donetsk is gevestigd, en heeft nadien het districtsbureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de stad Horlivka bezet. Heeft banden met Ihor Strielkov, onder wiens bevel hij (volgens informatie van de SBU) betrokken was bij de moord op Volodymyr Rybak, gemeenteraadslid in de stad Horlivka.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолтович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Цаpëв)

Geboortedatum: 2.6.1970

Geboorteplaats: Dnepropetrovsk

Voormalig lid van de Rada, heeft als lid openlijk opgeroepen tot de oprichting van de zogenoemde „Federale Republiek Novorossiya”, bestaande uit regio's in het zuidoosten van Oekraïne. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich Lyagin

(Роман Викторович Лягин)

Geboortedatum: 30.5.1980

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Hoofd van de centrale kiescommissie van de „Volksrepubliek Donetsk”. Heeft actief meegewerkt aan de organisatie van het „referendum” van 11 mei 2014 over het zelfbeschikkingsrecht van de „Volksrepubliek Donetsk”. Voormalige „minister van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малнхин)

Geboortedatum: 12.1.1981

Hoofd van de centrale kiescommissie van de „Volksrepubliek Loegansk”. Heeft actief meegewerkt aan de organisatie van het „referendum” van 11 mei 2014 over het zelfbeschikkingsrecht van de „Volksrepubliek Loegansk”.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

(Наталья Владимировна Поклонская)

Geboortedatum: 18.3.1980

Geboorteplaats: Mikhailovka, regio Voroshilovgrad, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne of Yevpatoria, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Procureur van de Krim. Werkt actief mee aan de annexatie van de Krim door Rusland.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

(Игорь Сергеевич Шевченко)

Geboorteplaats: Sebastopol, Krim

Procureur van Sebastopol. Werkt actief mee aan de annexatie van Sebastopol door Rusland.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич Бородай)

Geboortedatum: 25.7.1972

Geboorteplaats: Moskou

Voormalige zogenaamde „minister-president van de Volksrepubliek Donetsk”, die verantwoordelijk was voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk” (bv. op 8 juli 2014 verklaarde hij: „Onze militairen voeren een bijzondere operatie uit tegen de Oekraïense „fascisten” ”), ondertekenaar van het memorandum van overeenstemming inzake „de Unie van Novorossiya”. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергiйович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Geboortedatum: 18.12.1972

Geboorteplaats: Donetsk

Voormalige zogenoemde „minister van Veiligheid van de Volksrepubliek Donetsk”, die verantwoordelijk was voor de separatistische beveiligingsdiensten van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY,

(Александр Александрович Калюсский)

Geboortedatum: 9.10.1975

Zogenaamd „de facto viceminister-president; minister van Sociale Zaken van de Volksrepubliek Donetsk”. Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович Хряков)

Geboortedatum: 6.11.1958

Geboorteplaats: Donetsk

Voormalige zogenaamde „minister van Informatie en Massacommunicatie van de Volksrepubliek Donetsk”. Verantwoordelijk voor de pro-separatistische propaganda-activiteiten van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Geboortedatum: 20.1.1964

Geboorteplaats: Izhevsk, Russische Federatie

Voormalige zogenaamde „minister-president van de Raad van ministers van de Volksrepubliek Loegansk” (bevestigd op 8 juli 2014).

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

12.7.2014

67.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Geboortedatum: 25.11.1971

Geboorteplaats: Shargun (Oezbekistan)

Zogenaamd „viceminister-president van de Raad van ministers van de Volksrepubliek Loegansk”, (voordien „minister-president van de Volksrepubliek Loegansk”, en voormalig woordvoerder van het „Leger van het Zuidoosten”).

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

Is de man achter de verklaring van het Leger van het Zuidoosten dat de Oekraïense presidentsverkiezingen in de „Volksrepubliek Loegansk” niet kunnen plaatsvinden vanwege de „nieuwe” status van de regio.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Geboortedatum: 7.4.1980 of 7.4.1979

Geboorteplaats: Stakhanov (Loegansk oblast)

Zogenaamd „voorzitter van de Hoge Raad van de Volksrepubliek Loegansk”.

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de „Hoge Raad”, verantwoordelijk voor het verzoek aan de Russische Federatie om de onafhankelijkheid van de „Volksrepubliek Loegansk” te erkennen.

Ondertekenaar van het memorandum van overeenstemming inzake de „Unie van Novorossiya”.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Geboortedatum: 13.8.1954

Geboorteplaats: Perevalsk (Loegansk oblast)

Voormalige zogenaamde „minister van Binnenlandse Zaken van de Volksrepubliek Loegansk”, die verantwoordelijk was voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Geboortedatum: 24.6.1964 of 25.6.1964 of 26.6.1964

Geboorteplaats: Loegansk (mogelijk in Kelmentsi, Chernivtsi oblast)

Voormalige zogenaamde „minister van Defensie” en momenteel zogenaamd „hoofd” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN

Geboortedatum: 20.6.1956

Geboorteplaats: regio Donetsk

Commandant van het Kozakkenleger.

Voert het bevel over separatisten in het oosten van Oekraïne die strijden tegen de Oekraïense overheidstroepen.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович Фрадков)

Geboortedatum: 1.9.1950

Geboorteplaats: Kurumoch, regio Kuibyshev

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie; directeur van de buitenlandse inlichtingendienst van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Geboortedatum: 11.7.1951

Geboorteplaats: Leningrad (St.-Petersburg)

Permanent lid en secretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Geboortedatum: 15.11.1951

Geboorteplaats: Perm

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie; directeur van de federale veiligheidsdienst (FSB). Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Geboortedatum: 8.10.1956

Geboorteplaats: Zhetikara, Socialistische Sovjetrepubliek Kazachstan

Permanent lid en ondersecretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович Грызлов)

Geboortedatum: 15.12.1950

Geboorteplaats: Vladivostok

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Geboortedatum: 17.5.1954

Bevelhebber van de Vijfde Dienst van de federale veiligheidsdienst (FSB) van de Russische Federatie.

Als een van de hoge functionarissen van de FSB leidt hij een dienst die verantwoordelijk is voor het toezicht op inlichtingenoperaties en internationale activiteiten.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович Дегтярëв)

Geboortedatum: 10.7.1981

Geboorteplaats: Kuibyshev (Samara)

Lid van de Doema.

Op 23.5.2014 kondigde hij de plechtige opening aan van de „de facto-ambassade” van de niet-erkende zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk” in Moskou. Hij draagt bij tot het ondermijnen en bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

25.7.2014

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Geboortedatum: 5.10.1976

Geboorteplaats: Tsentaroy.

President van de Republiek Tsjetsjenië. Kadyrov legde verklaringen af waarin hij zijn steun uitsprak voor de illegale annexatie van de Krim en voor de gewapende opstand in Oekraïne. Zo verklaarde hij op 14 juni 2014 dat hij „alles in het werk zou stellen om de Krim er weer bovenop te helpen”. In dat verband ontving hij uit handen van de leider van de Autonome Republiek van de Krim een onderscheiding „voor de bevrijding van de Krim”, vanwege zijn steun voor de illegale annexatie van de Krim. Op 1 juni 2014 verklaarde hij zich voorts bereid desgevraagd 74 000 Tsjetsjeense vrijwilligers naar Oekraïne te sturen.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич Ткачëв)

Geboortedatum: 23.12.1960

Geboorteplaats: Vyselki, regio Krasnodar

Voormalig gouverneur van de regio Krasnodar.

Ontving uit handen van de leider van de Autonome Republiek van de Krim een onderscheiding „voor de bevrijding van de Krim”, vanwege zijn steun voor de illegale annexatie van de Krim. Bij die gelegenheid zei de leider van de Autonome Republiek van de Krim dat Tkachyov een van de eersten was die hun steun betuigden voor de nieuwe „machthebbers” van de Krim.

25.7.2014

82.

Pavel GUBAREV

(Павел Юрьевич Губарев)

Geboortedatum: 10.2.1983

Geboorteplaats: Sievierodonetsk

Een van de zelfverklaarde leiders van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Verzocht om Russische interventie in Oost-Oekraïne, onder meer door het inzetten van Russische vredestroepen. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gubarev is verantwoordelijk voor de recrutering van personen voor de separatistische strijdkrachten.

Is verantwoordelijk voor de bezetting van het gebouw van de regionale overheid in Donetsk met pro-Russische strijdkrachten. Hij heeft zichzelf uitgeroepen tot „gouverneur van het volk”.

Werd gearresteerd wegens het bedreigen van de territoriale integriteit van Oekraïne, en vervolgens weer vrijgelaten. Blijft desondanks een belangrijke rol vervullen bij separatistische activiteiten; ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрiйовнa Губарева)

Geboortedatum: 5.7.1983

Geboorteplaats: Kakhovka (Kherson oblast)

In haar hoedanigheid van voormalige zogenaamde „minister van Buitenlandse Zaken” was zij verantwoordelijk voor het verdedigen van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”, waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnd werden. Voorts wordt haar bankrekening gebruikt voor de financiering van illegale separatistische groepen. In deze hoedanigheid heeft zij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

25.7.2014

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович Березiн)

Geboortedatum: 7.2.1960

Geboorteplaats: Donetsk

Voormalige zogenaamde „plaatsvervangend minister van Defensie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. In deze hoedanigheid heeft Berezin bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Geboortedatum: 2.4.1956

Geboorteplaats: Odessa

Zelfverklaard „president” van de zogenaamde „Republiek Novorossiya”; verzocht Rusland om inzet van strijdkrachten in Oekraïne. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie steunde hij acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрнлюкv

Geboortedatum: 23.6.1972

Geboorteplaats: Regio Vinnytsia

Hooggeplaatst medewerker van Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie steunde Zdriliuk acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(ook bekend als Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Geboortedatum: 19.2. 1951

Geboorteplaats: Novosibirsk

Voormalig „minister voor de Veiligheid van de Staat” in de separatistische regio Transnistrië. Voormalig vicepremier van de Volksrepubliek Donetsk, bevoegd voor veiligheid en ordehandhaving. Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de separatistische „overheidsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”.

25.7.2014

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Geboortedatum: 31.5.1960

Geboorteplaats: Zagorsk (Sergiev Posad)

Als eerste onderstafchef van de presidentiële administratie is hij verantwoordelijk voor instructies aan de Russische media om zich gunstig op te stellen ten aanzien van de separatisten in Oekraïne en de annexatie van de Krim. Hij steunt derhalve de destabilisering van Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Geboortedatum: 13.1.1954

Geboorteplaats: Dzerzhynsk (Donetsk oblast)

Lid van de zogenaamde „Volksraad” en voormalig voorzitter van de zogenaamde „Hoge Raad” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”, die een initiatiefnemer was van het beleid en de organisatie van het illegale „referendum” dat leidde tot het uitroepen van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”, die een schending vormde van de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович Абисов)

Geboortedatum: 27.11.1967

Geboorteplaats: Simferopol, de Krim

Aanvaardde zijn benoeming tot zogenaamde „minister van Binnenlandse Zaken van de Krimrepubliek” bij decreet van de president van Rusland (decreet Nr. 301) van 5 mei 2014, en heeft door zijn acties als zogenaamde „minister van Binnenlandse Zaken” de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne ondermijnd.

30.7.2014

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Geboortedatum: 15.12.1951

Geboorteplaats: Leningrad (Sint-Petersburg).

De heer Rotenberg is sinds lange tijd een kennis van president Poetin en zijn voormalige judo-sparringpartner.

Hij heeft zijn vermogen verdiend tijdens de ambtstermijn van president Poetin. Zijn economisch succes dankt hij aan de gunstige invloed van de belangrijkste beleidsmakers, met name bij de gunning van overheidsopdrachten.

Hij heeft geprofiteerd van zijn nauwe persoonlijke band met de Russische beleidsmakers doordat hij belangrijke opdrachten kreeg van de Russische staat of van overheidsbedrijven. Zijn ondernemingen kregen met name verscheidene zeer lucratieve contracten in de voorbereidingen op de Olympische Spelen in Sotsji.

Hij is tevens eigenaar van de onderneming Stroygazmontazh, die een overheidsopdracht heeft gekregen voor de bouw van een brug van Rusland naar de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim, waarmee de integratie van de Krim in de Russische Federatie geconsolideerd wordt en de territoriale integriteit van Oekraïne verder ondermijnd wordt.

Hij is de voorzitter van de raad van bestuur van de uitgeverij Prosvescheniye, die met name verantwoordelijk is voor het project „Aan de kinderen van Rusland: Adres: de Krim”, een overheidscampagne die erop gericht is de kinderen van de Krim ervan te overtuigen dat zij nu Russische burgers zijn die in Rusland wonen, waarmee hij het beleid tot integratie van de Krim in Rusland van de Russische regering steunt.

30.7.2014

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич Малофеев)

Geboortedatum: 3.7.1974

Geboorteplaats: Puschino

De heer Malofeev heeft nauwe banden met Oekraïense separatisten in Oost-Oekraïne en de Krim. Hij is een voormalig werkgever van de heer Borodai, de zogenaamde premier van de zogenaamde „Volksrepubliek van Donetsk” en had een ontmoeting met de heer Aksyonov, de zogenaamde premier van de zogenaamde „Krimrepubliek” in de periode van de annexatie van de Krim. De regering van Oekraïne heeft een strafrechtelijk onderzoek tegen hem geopend naar aanleiding van zijn vermeende materiële en financiële steun aan de separatisten. Daarnaast heeft hij een aantal openbare verklaringen afgelegd waarin hij de annexatie van de Krim en de opneming van Oekraïne in Rusland steunde; hij verklaarde met name in juni 2014 dat „het niet mogelijk was om geheel Oekraïne in Rusland op te nemen, maar misschien wel het Oosten (van Oekraïne)”.

De heer Malofeev steunt derhalve de destabilisering van Oost-Oekraïne.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Geboortedatum: 25.7.1951

Geboorteplaats: Leningrad (Sint-Petersburg).

De heer Kovalchuk is van oudsher een kennis van president Putin. Hij is medestichter van de zogenaamde Ozero Dacha, een coöperatie die een groep invloedrijke personen rond president Putin verenigt.

Hij trekt profijt uit zijn banden met Russische beleidsmakers. Hij is voorzitter en grootste aandeelhouder van Bank Rossiya, waarvan in 2013 nagenoeg 38 % in zijn bezit was, en die wordt beschouwd als de persoonlijke bank van hogere ambtenaren van de Russische Federatie. Sedert de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen geopend op de gehele Krim en in Sebastopol, waardoor zij de integratie daarvan in de Russische Federatie consolideert.

Daarnaast heeft Bank Rossiya een belangrijk aandeel in de National Media Group, een groep die televisiezenders controleert waarop het destabiliseringsbeleid van de Russische regering actief wordt gesteund.

30.7.2014

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Geboortedatum: 24.1.1950

Geboorteplaats: Belarus

De heer Shamalov is sinds lange tijd een kennis van president Poetin. Hij is medestichter van de zogenaamde Ozero Dacha, een coöperatie die een groep invloedrijke personen rond president Poetin verenigt.

Hij trekt profijt uit zijn banden met Russische beleidsmakers. Hij is de op een na grootste aandeelhouder van Bank Rossiya, waarvan in 2013 ongeveer 10 % in zijn bezit was, en die wordt beschouwd als de persoonlijke bank van hogere ambtenaren van de Russische Federatie. Sedert de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen geopend op de gehele Krim en in Sebastopol, waardoor zij de integratie daarvan in de Russische Federatie consolideert.

Daarnaast heeft Bank Rossiya een belangrijk aandeel in de National Media Group, een groep die televisiezenders controleert waarop het door de Russische regering gevoerde beleid ter destabilisering van Oekraïne actief wordt gesteund.

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович Захарченко)

Geboortedatum: 26.6.1976

Geboorteplaats: Donetsk

Sinds 7 augustus 2014 vervangt hij Alexander Borodai als de zogenaamde „minister-president” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. In deze hoedanigheid heeft Zakharchenko acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

97.

Vladimir KONONOV/alias „Tsar”

(Владимир Петровнч Кононов)

Geboortedatum: 14.10.1974

Geboorteplaats: Gorsky

Sinds 14 augustus vervangt hij Igor Strelkov/Girkin als zogenaamde „minister van Defensie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij zou sinds april de leiding hebben over een divisie van separatistische strijders in Donetsk, en hij heeft beloofd zich te kwijten van de strategische taak om de Oekraïnse militaire agressie af te weren. Konokov heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Geboortedatum: 21.1.1983

Geboorteplaats: Debalcevo

Betrokken bij de „Volksmilitie van de Donbass”. Hij heeft onder meer verklaard dat zij in de rest van het land zullen blijven vechten. Rudenko heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Zogenaamde „volksvertegenwoordiger” in het zogenaamde „Parlement van de Volksrepubliek Donetsk”.

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV

(Геннадий Николаевич ЦыПлаков)

Geboortedatum: 21.6.1973

Geboorteplaats: Rostov oblast (Rusland)

Verving Marat Bashirov als zogenaamde „eerste minister” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. Daarvoor actief in de militie „Leger van het Zuidoosten”. Tsyplakov heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Geboortedatum: 1.3.1977

„minister van Binnenlandse Zaken” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Gelieerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk is voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич Родкин)

Geboortedatum: 23.9.1976

Geboorteplaats: Moskou

Vertegenwoordiger in Moskou van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft onder meer verklaard dat de milities bereid zijn een guerrilla-oorlog te voeren en dat zij wapensystemen van de Oekraïense strijdkrachten hebben bemachtigd. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Geboortedatum: 26.7.1956 of 26.6.1956

Geboorteplaats Cioburciu, district Slobozia, nu Republiek Moldavië

„Viceminister-president voor Sociale Zaken” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Gelieerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk is voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Beschermeling van viceminister-president van Rusland, Dmitry Rogozin. Hoofd van de administratie van de Raad van ministers van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

12.9.2014

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Geboortedatum: 19.11.1954

Geboorteplaats: Kochmes, Komi ASSR

Zogenaamd „viceminister-president” van de Krim en gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Krim bij president Poetin. Muradov heeft een belangrijke rol gespeeld bij het consolideren van de institutionele controle door Rusland over de Krim sinds de illegale annexatie. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич Шеремет)

Geboortedatum: 23.5.1971

Geboorteplaats: Dzhankoy

Zogenaamd „eerste viceminister-president” van de Krim. Sheremet heeft een belangrijke rol gespeeld bij de organisatie en uitvoering van het „referendum” van 16 maart op de Krim over de hereniging met Rusland. Ten tijde van het „referendum” zou Sheremet op de Krim de leiding hebben gehad over de pro-Moskou-„zelfverdedigingstroepen”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Geboortedatum: 2.2.1948

Geboorteplaats: Krasnoyarsk

Vicevoorzitter van de Federatieraad van de Russische Federatie. Op 1 maart 2014 heeft Vorobiov het inzetten van Russische strijdkrachten in Oekraïne openlijk gesteund in de Federatieraad. Hij heeft dan ook voor het desbetreffende decreet gestemd.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Geboortedatum: 25.4.1946

Geboorteplaats: Alma-Ata, SSR Kazachstan

Lid van de Raad van de Doema; voorzitter van de LDPR-partij. Hij heeft de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne en de annexatie van de Krim actief ondersteund. Hij heeft actief gepleit voor de opdeling van Oekraïne. Namens de door hem voorgezeten LDPR-partij heeft hij een overeenkomst met de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk” ondertekend.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Васильев Владимир Абдуалиевич)

Geboortedatum: 11.8.1949

Geboorteplaats: Klin

Vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Geboortedatum: 19.8.1957

Geboorteplaats: Stefanidin dar, regio Rostov

Voorzitter („ataman”) van de Unie van Russische en buitenlandse Kozakse Strijdkrachten, en afgevaardigde van de Doema. Hij heeft de annexatie van de Krim ondersteund en hij heeft toegelaten dat Russische Kozakken actief betrokken waren bij het Oekraïnse conflict aan de zijde van de door de Russen gesteunde separatisten. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович Калашников)

Geboortedatum: 6.8.1960

Geboorteplaats: Stepnoy Dvorets

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович Никитин)

Geboortedatum: 5.4.1948

Geboorteplaats: Opochka

Voormalig eerste vicevoorzitter van de Commissie Betrekkingen met de GOS-landen, Euraziatische Integratie en Banden met Vaderlandslievenden van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович Лебедев)

Geboortedatum: 21.3.1964

Geboorteplaats: Rudny, regio Kostanai, SSR Kazachstan

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Betrekkingen met de GOS-landen, Euraziatische Integratie en Banden met Vaderlandslievenden van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Geboortedatum: 7.8.1950

Geboorteplaats: Bogoroditsk

Eerste vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Geboortedatum: 27.9.1972

Geboorteplaats: Moskou

Vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович Левичев)

Geboortedatum: 28.5.1953

Geboorteplaats: Pushkin

Vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна Журова)

Geboortedatum: 7.1.1972

Geboorteplaats: Pavlov-on-the-Neva

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft zij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Geboortedatum: 11.2.1968

Generaal-majoor van het Russische leger. Commandant van de 76e luchtdivisie die deel uitmaakte van de Russische militaire aanwezigheid op het grondgebied van Oekraïne, meer bepaald tijdens de illegale annexatie van de Krim.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Geboortedatum: 20.8.1952

Geboorteplaats: Cheremkhovo

Sergei Chemezov is een trouwe bondgenoot van Poetin. Beiden waren zij KGB-officieren in Dresden, en hij is lid van de Hoge Raad van „Verenigd Rusland”. Dankzij zijn banden met de Russische president kon hij worden bevorderd in hoge functies in bedrijven onder zeggenschap van de staat. Hij is voorzitter van Rostec, het belangrijkste conglomeraat op het gebied van defensie en industriële productie onder zeggenschap van de Russische staat. Ingevolge een besluit van de Russische regering is Technopromexport, een dochteronderneming van Rostec, voornemens energiecentrales op de Krim te bouwen, waardoor de integratie van deze regio in de Russische Federatie wordt bevorderd.

Daarnaast heeft Rosoboronexport, een dochteronderneming van Rostec, haar steun verleend aan de integratie van defensie-ondernemingen van de Krim in de Russische defensie-industrie, en op die manier de illegale inlijving van de Krim in de Russische federatie geconsolideerd.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович Бабаков)

Geboortedatum: 8.2.1963

Geboorteplaats: Chisinau

Lid van de Doema. Is voorzitter van de commissie van de Doema die bevoegd is voor wetgeving ter ontwikkeling van het militair-industrieel complex van de Russische Federatie. Prominent lid van „Verenigd Rusland” en zakenman met grote investeringsbelangen in Oekraïne en de Krim.

Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (ook bekend als Sergey Kozyakov)

Сергей Козьяков

Geboortedatum: 29.9.1982

In zijn hoedanigheid van „hoofd van de centrale verkiezingscommissie van Loegansk” is hij verantwoordelijk voor het organiseren van de zogenaamde „verkiezingen” van 2 november 2014 in de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. Deze verkiezingen zijn in strijd met het Oekraïense recht en bijgevolg onwettig.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, en door de illegale „verkiezingen” te organiseren, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (ook bekend als Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович Акимов)

Geboortedatum:: 15.9.1981

Geboorteplaats: Loegansk

Afgevaardigde van de „Economische Unie van Loegansk” in de „Nationale Raad” van de „Volksrepubliek Loegansk”. Was bij de zogenaamde „verkiezingen” van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van „hoofd” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. Deze „verkiezingen” zijn in strijd met het Oekraïense recht en bijgevolg onwettig.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN, ook bekend als Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN of Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Geboortedatum: 21.2.1970

„minister van Volksgezondheid” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. Was bij de zogenaamde „verkiezingen” van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van „hoofd” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Deze „verkiezingen” zijn in strijd met het Oekraïense recht en bijgevolg onwettig.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO, ook bekend als Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович Сивоконенко)

Geboortedatum: 7.8.1957

Geboorteplaats: Donetsk

Lid van het „Parlement” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”; werkt bij de Unie van de veteranen van de Donbas-Berkut. Was bij de zogenaamde „verkiezingen” van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van „hoofd” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Deze „verkiezingen” zijn in strijd met het Oekraïense recht en bijgevolg onwettig.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN, ook bekend als Oleksandr KOFMAN

(Александр Игоревич Кофман)

Geboortedatum: 30.8.1977

Geboorteplaats: Makiikva (Donetsk oblast)

Zogenaamde „minister van Buitenlandse Zaken” en zogenaamde „eerste ondervoorzitter” van het „Parlement” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Was kandidaat in de zogenaamde (illegale) „verkiezingen” van 2 november 2014 voor het ambt van hoofd van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Deze „verkiezingen” zijn in strijd met het Oekraïense recht en bijgevolg onwettig.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич Халиков)

Geboortedatum: 23.2.1969

Geboorteplaats: Belozere, districtRomodanovskiy, USSR

„Eerste viceminister-president” en voormalig „procureur-generaal” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Geboortedatum: 3.2.1963

Geboorteplaats: Moskou

„Viceminister-president en minister van Financiën” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV

(Олег Бугров)

Geboortedatum: 29.8.1969

Voormalig „minister van Defensie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

128.

Lesya LAPTEVA

(Леся Лаптева)

Voormalig „minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Eredienst” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV

(ook bekend als Yevhen Eduardovych Mychaylov)

(Евгений Здуардович Михайлов)

Geboortedatum: 17.3.1963

Geboorteplaats: Arkhangelsk

„Hoofd van de administratie voor regeringszaken” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO ook bekend als Vladislav Nykolayevich DEYNEGO

(Владислав Николаевич Дейнего)

Geboortedatum: 12.3.1964

„Adjunct-hoofd” van de „Volksraad” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

133.

Pavel DREMOV, ook bekend als Batya

(Павел Леонидович ДРËМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV

(Павло Леонщович Дрьомов)

Geboortedatum: 22.11.1976

Geboorteplaats: Stakhanov

Commandant van het „Eerste kozakkenregiment”, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV, ook bekend als Fritz, Serbian

(Алексей МИЛЬЧАКОВ)

Geboortedatum: 30.4. 1991 of 30.1.1991

Geboorteplaats: Sint-Petersburg

Commandant van de „Rusich”-eenheid, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV, ook bekend als Motorola

ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ (ook bekend als Моторoла)

Geboortedatum: 2.2.1983

Geboorteplaats: Ukhta, Komi

Commandant van het „Spartabataljon”, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH, ook bekend als Givi

(Михаил Сергеевич Толстых)

Geboortedatum: 19.7.1980

Geboorteplaats: Ilovaisk

Commandant van het „Somali-bataljon”, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Здуард Александрович Басурин)

Geboortedatum: 27.6.1966 of 21.6.1966

Geboorteplaats: Donetsk

Zogenaamde „vicecommandant” van het ministerie van Defensie van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

Geboortedatum: 20.5.1972 of 30.5.1972

Geboorteplaats: Loegansk

Zogenaamde „minister van Justitie” van de illegale zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич Литвин)

Geboortedatum: 2.7.1973

Zogenaamde „vicevoorzitter” van de Raad van ministers van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Geboortedatum: 20.11.1988

Geboorteplaats: Krasnoarmëisk

Zogenaamde „minister van Justitie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Geboortedatum: 27.1.1974

Zogenaamde „minister van Begroting” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович Мануйлов)

Geboortedatum: 5.1.1967

Zogenaamde „minister van Begroting” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

(Виктор ЯЦЕНКО)

Geboortedatum: 22.4.1985

Geboorteplaats: Kherson

Zogenaamde „minister van Communicatie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

(Заур Исмаилов Рауфович)

Geboortedatum: 25.7.1978 (of 23.3.1975)

Geboorteplaats: Krasny Luch, Voroshilovgrad Loegansk

Zogenaamde „procureur-generaal” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович Антонов)

Geboortedatum: 15.5.1955

Geboorteplaats: Omsk

Viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne.

In de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering. Dat beleid bedreigt de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович Бахин)

Geboortedatum: 8.5.1956

Geboorteplaats: Kaunas, Litouwen

Eerste viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne.

In de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering. Dat beleid bedreigt de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Geboortedatum: 9.11.1963

Geboorteplaats: GDR (DDR)

Directeur van de afdeling cruciale operaties en plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie. In beide hoedanigheden is hij actief betrokken bij het vormen en uitvoeren van de militaire campagne van de Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Volgens de verklaarde activiteiten van de generale staf is hij, door het operationeel bevel over de gewapende strijdkrachten uit te oefenen, actief betrokken bij de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич Кобзон)

Geboortedatum: 11.9.1937

Geboorteplaats: Tchassov Yar, Oekraïne

Lid van de Doema.

Hij bezocht de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en legde tijdens zijn bezoek verklaringen af waarin hij steun betuigde aan de separatisten. Tevens werd hij benoemd tot honorair consul van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk” in de Russische Federatie.

Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Geboortedatum: 14.3.1955

Geboorteplaats: Zhilino, regio Kaliningrad

Eerste vicevoorzitter van de Commissie van de Doema over etnische vraagstukken.

Hij is de oprichter van de burgerbeweging „Krassnaya Moskva — Rood Moskou — hulp aan het patriottisch front”, die publieke demonstraties ter ondersteuning van de separatisten heeft georganiseerd en aldus steun heeft verleend aan beleid dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnt. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

16.2.2015

33.

Prizrak-brigade

(„Бригада „Призрак”)

Gewapende separatist die actief steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015