Home

Beschikking van de Commissie van 18 maart 2008 tot vrijstelling van bepaalde partijen van de uitbreiding tot bepaalde rijwielonderdelen van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht op rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, laatstelijk gehandhaafd en gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1095/2005, en tot opheffing van de bij Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie vastgestelde schorsing van het tot bepaalde rijwielonderdelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China uitgebreide antidumpingrecht voor bepaalde partijen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1044) (2008/260/EG)

Beschikking van de Commissie van 18 maart 2008 tot vrijstelling van bepaalde partijen van de uitbreiding tot bepaalde rijwielonderdelen van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht op rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, laatstelijk gehandhaafd en gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1095/2005, en tot opheffing van de bij Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie vastgestelde schorsing van het tot bepaalde rijwielonderdelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China uitgebreide antidumpingrecht voor bepaalde partijen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1044) (2008/260/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1) (de „basisverordening”),

Gelet op Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad(2) (de „uitbreidingsverordening”) tot uitbreiding van het definitieve anti-dumpingrecht, ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2474/93(3) voor rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, op de invoer van bepaalde onderdelen van rijwielen uit de Volksrepubliek China en tot heffing van het uitgebreide recht op dergelijke uit hoofde van Verordening (EG) nr. 703/96 geregistreerde invoer,

Gelet op Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie(4) (de „vrijstellingsverordening”) tot goedkeuring van de vrijstelling van de invoer van bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht, en met name op artikel 7,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Na de inwerkingtreding van de vrijstellingsverordening heeft een aantal rijwielassemblagebedrijven op grond van artikel 3 van die verordening een aanvraag ingediend om vrijstelling van het antidumpingrecht dat bij Verordening (EG) nr. 71/97 was uitgebreid tot de invoer van bepaalde rijwielonderdelen uit de Volksrepubliek China („het uitgebreide antidumpingrecht”). De Commissie heeft in het Publicatieblad verscheidene malen lijsten van rijwielassemblagebedrijven(5) bekendgemaakt waarvoor het uitgebreide antidumpingrecht op de invoer van voor het vrije verkeer aangegeven hoofdonderdelen van rijwielen was geschorst op grond van artikel 5, lid 1, van de vrijstellingsverordening.

  2. Na de laatste bekendmaking van de lijst van partijen waarvan de aanvraag werd onderzocht(6), werd een onderzoektijdvak gekozen. Door de toetreding van Bulgarije en Roemenië werd beslist een onderzoektijdvak van 1 januari 2006 tot en met 30 juni 2007 vast te stellen, zodat ook vrijstellingsaanvragen van Bulgaarse en Roemeense rijwielassemblagebedrijven in het kader van dezelfde procedure konden worden onderzocht. Aan alle bedrijven waarvan de aanvraag werd onderzocht, werd een lijst gezonden met vragen over hun assemblageactiviteiten in het onderzoektijdvak.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in tabel 1 vermelde partijen worden vrijgesteld van het definitieve antidumpingrecht dat bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad werd ingesteld op rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, dat werd gehandhaafd bij Verordening (EG) nr. 1524/2000 en gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1095/2005 en dat bij Verordening (EG) nr. 71/97 werd uitgebreid tot bepaalde rijwielonderdelen uit de Volksrepubliek China.

De vrijstelling treedt in werking op de dag die voor elke partij is vermeld in de kolom „datum van inwerkingtreding”.

Tabel 1

Vrijgestelde partijen

Naam

Adres

Land

Vrijstelling krachtens Verordening (EG) nr. 88/97

Datum van inwerkingtreding

Aanvullende TARIC-code

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugal

Artikel 7

12.12.2005

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd.,

5500 Lovech

Bulgarije

Artikel 7

1.1.2007

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede

België

Artikel 7

19.1.2006

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street,

3400 Montana

Bulgarije

Artikel 7

1.1.2007

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Roemenië

Artikel 7

1.1.2007

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italië

Artikel 7

31.1.2007

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594

Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugal

Artikel 7

9.8.2006

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finland

Artikel 7

29.1.2007

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk

Tsjechië

Artikel 7

20.7.2006

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10,

76185 Karlsruhe

Duitsland

Artikel 7

6.11.2006

A794

Koga BV.

Tinweg 9,

8445 PD Heerenveen

Nederland

Artikel 7

19.6.2006

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

België

Artikel 7

21.3.2007

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgarije

Artikel 7

1.1.2007

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé,

58000 Nevers

Frankrijk

Artikel 7

14.9.2006

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str.,

4000 Plovdiv

Bulgarije

Artikel 7

1.1.2007

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren

België

Artikel 7

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11,

42489 Wülfrath

Duitsland

Artikel 7

21.8.2006

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgarije

Artikel 7

1.1.2007

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Zweden

Artikel 7

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg

Duitsland

Artikel 7

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Duitsland

Artikel 7

10.5.2006

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia

Bulgarije

Artikel 7

1.1.2007

A814

Artikel 2

De aanvragen om vrijstelling van het uitgebreide antidumpingrecht die op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie werden ingediend door de in tabel 2 vermelde partijen worden afgewezen.

De schorsing van het uitgebreide antidumpingrecht op grond van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 88/97 wordt voor elke partij opgeheven vanaf de datum van inwerkingtreding die is vermeld in de kolom „datum van inwerkingtreding”.

Tabel 2

Partijen waarvoor de schorsing wordt opgeheven

Naam

Adres

Land

Schorsing krachtens Verordening (EG) nr. 88/97

Datum van inwerkingtreding

Aanvullende TARIC-code

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Verenigd Koninkrijk

Artikel 5

13.12.2006

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italië

Artikel 5

13.12.2005

A731

ROG Kolesa d.d.

(former ELAN Bikes, d.d.)

Letališka 29,

1000 Ljubljana

Slovenië

Artikel 5

1.5.2004

A538

Artikel 3

Tabel 3 vormt de bijgewerkte lijst van partijen waarvan de aanvraag op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 88/97 wordt onderzocht. De schorsing van het uitgebreide recht naar aanleiding van deze aanvragen trad in werking op de datum die is vermeld in de kolom „datum van inwerkingtreding” in tabel 3.

Tabel 3

Partijen waarvan de aanvraag wordt onderzocht

Naam

Adres

Land

Schorsing krachtens Verordening (EG) nr. 88/97

Datum van inwerkingtreding

Aanvullende TARIC-code

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Hongarije

Artikel 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Duitsland

Artikel 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Polen

Artikel 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Duitsland

Artikel 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Tsjechië

Artikel 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62,

03-185 Warszawa

Polen

Artikel 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Duitsland

Artikel 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Duitsland

Artikel 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italië

Artikel 5

22.1.2008

A533

Artikel 4

De aanvragen om vrijstelling van het uitgebreide antidumpingrecht die zijn ingediend door de in tabel 4 vermelde partijen worden afgewezen.

Tabel 4

Partijen waarvan de vrijstellingsaanvraag wordt afgewezen

Naam

Adres

Land

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80, 68535 Edingen-Neckarhausen

Duitsland

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

België

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Tsjechië

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

België

Artikel 5