Home

Verordening (EG) nr. 1174/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van handpallettrucks en essentiële delen daarvan uit de Volksrepubliek China

Verordening (EG) nr. 1174/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van handpallettrucks en essentiële delen daarvan uit de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1) (hierna „de basisverordening” genoemd), en met name op artikel 9,

Gelet op het voorstel dat de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité heeft ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  1.

  Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op de invoer van handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan, dat wil zeggen chassis en hydraulische onderdelen, ingedeeld onder de GN-codes ex84279000 en ex84312000 (Taric-codes 8427900010 en 8431200010), uit de Volksrepubliek China.

  2.

  Het definitieve antidumpingrecht dat van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór inklaring, bedraagt:

  Volksrepubliek China

  Recht (%)

  Aanvullende Taric-code

  Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Zhouyi Village, Zhanqi Town, Yin Zhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, 315144, Volksrepubliek China

  32,2

  A600

  Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, 656 North Taoyuan Road, Ninghai, Zhejiang Province, 315600, Volksrepubliek China

  28,5

  A601

  Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Economic Developing Zone, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, 315600, Volksrepubliek China

  39,9

  A602

  Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxin, Zhejiang Province, 313100, Volksrepubliek China

  7,6

  A603

  Alle overige ondernemingen

  46,7

  A999

  3.

  Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

  Artikel 2

  De bedragen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 128/2005 van de Commissie uit hoofde van het voorlopige antidumpingrecht als zekerheid zijn gesteld bij de invoer van handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan, ingedeeld onder GN-codes ex84279000 en ex84312000 (Taric-codes 8427900010 en 8431200010), uit de Volksrepubliek China, worden definitief geïnd op de hierna aangegeven wijze. De bedragen die als zekerheid werden gesteld en die het bedrag van het definitieve antidumpingrecht overschrijden, worden vrijgegeven. Indien de definitieve rechten hoger zijn dan de voorlopige rechten worden slechts de bedragen die uit hoofde van het voorlopige recht als zekerheid werden gesteld, definitief geïnd.

  Artikel 3

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 18 juli 2005.

  Voor de Raad

  De voorzitter

  J. Straw